Essays about: "Malmö"

Showing result 1 - 5 of 3385 essays containing the word Malmö.

 1. 1. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Axelsson; Matilda Eriksson; [2020]
  Keywords : biotopplantering; buskar; The woody meadow project; växtsamhälle; hed; stäpp; shrubland; hårdgjord miljö;

  Abstract : Buskar är en välanvänd växtkategori i offentlig miljö i Sverige, men tenderar att framför allt användas i monotona massplanteringar som både har låga visuella- och ekologiska värden. Samtidigt är buskar det växtmaterial som är mest användbart med avseende på hållbarhet, låg skötselintensitet och mångsidighet. READ MORE

 2. 2. Nurses' process to achieve adherence with TB/HIV co-infected persons

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Anna Heloiza Lundgren Ekberg; Sofie Stensman; [2020]
  Keywords : adherence; competence; interpersonal relations; person-centred care; TB HIV co-infection;

  Abstract : Bakgrund: Tuberkulos är den infektionssjukdom som leder till flest dödsfall globalt. HIV/AIDS orsakade en pandemi på 1980-talet som fortfarande är en allvarlig hälsorisk i vissa låg- och medelinkomstländer. 8500 personer lever med en TB/HIV co-infektion i Brasilien. READ MORE

 3. 3. Effective Components in Teaching Methods for Facilitating EFL Students' Oral Vocabulary Development

  University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Author : Moa Torvaldsdotter; [2020]
  Keywords : oral vocabulary development; english as a foreign language; teaching methods;

  Abstract : This study investigates language teaching methods and their effectiveness for high school EFL learners’ oral vocabulary development. Undoubtedly, a large and effective productive vocabulary is crucial for reaching the communicative goals for the subject of English as well as for future academic and professional life. READ MORE

 4. 4. Exploring Digital Tools for Donor Mothers: Understanding Human Milk Donation & Milk Banking Challenges

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Kristelle Jose; [2020]
  Keywords : digital tools; milk banking; human milk;

  Abstract : Premature newborns’ medical need for donor human milk surpasses the supply and the demand for it continues to increase. Lactating mothers with a surplus can help fill the gap and give fragile infants a better chance to grow by donating breast milk. READ MORE

 5. 5. Rights, Sovereignty and Uses of Power: A Qualitative Case Study of Russian Occupied Crimea

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Anna Pitkänen; [2020]
  Keywords : Crimea; exception; human rights; Russia; sovereignty;

  Abstract : The objective of the present case study is to comprehensively examine the widely condemned and still ongoing Russian occupation of the Crimean peninsula. Drawing on theoretical notions regarding the state of exception, this study sheds a light on civil and political rights developments in the occupied Crimea. READ MORE