Essays about: "Lera"

Showing result 1 - 5 of 65 essays containing the word Lera.

 1. 1. Samband mellan ståndortsfaktorer, genetik och historiska skördedata från tall- och granfröplantager : krävs ökad precision vid val av lokaler för nya fröplantager?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Martina Lundkvist; [2021]
  Keywords : variansanalys; fröproduktion; jordartstextur; temperatursumma; altitud; sydförflyttning;

  Abstract : Fröplantager används i stor skala för att dra nytta av vinsterna från den genetiska skogsträdsförädlingen. I denna studie undersöktes eventuella samband mellan historiska skördedata från fröplantager (82 tall- och 34 granfröplantager) och faktorerna jordartstextur, dränering, temperatursumma, altitud, sydförflyttning samt plantagematerialets genetiska vinst. READ MORE

 2. 2. Parkslide : kan förekomsten i olika jordar och miljöförhållanden ge indikationer på hur de kan bekämpas?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Chasmine Carlsson; [2021]
  Keywords : parkslide; Reynoutria japonica; jord; pH; invasiv; miljöförhållanden; ståndort;

  Abstract : Parkslide känns igen på sitt bambuliknande utseende och är en storväxande flerårig ört. Den har sitt ursprung i östra Asien, i länderna Japan, Korea, Taiwan och Kina och kom till Europa från Japan på1820-talet genom en holländsk import. Från att ha odlats som prydnadsväxt i parker och trädgårdar har arten spridit sig ut i naturen. READ MORE

 3. 3. An investigation of the interactions between clay nanoplatelets in the presence of monovalent and divalent salts, as well as cationic peptides utilising atomistic molecular dynamics

  University essay from Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Author : Mona Koder Hamid; [2020]
  Keywords : clay; molecular dynamics simulations; physical chemistry; fysikalisk kemi; theoretical chemistry; teoretisk kemi; Chemistry;

  Abstract : Clays are negatively charged nanoplatelets with a layered silicate structure. It has been observed from small angle X-ray scattering measurements, and coarse-grained molecular dynamics simulations (CG-MD) that clay nanoplatelets are able to form stacks, known as tactoids, in the presence of divalent or multivalent counterions [8, 5]. READ MORE

 4. 4. Hydrogeological Prognoses in Infrastructure Projects : A Case Study of Stockholm Bypass, Hjulsta Norra

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Frida Grenholm; [2020]
  Keywords : Infrastructure; hydrogeology; groundwater; prognoses;

  Abstract : As cities expand, urban planning and efficient land use becomes more important and presents new challenges. A city that is exposed to these challenges is Stockholm, Sweden (Stockholms stad, 2018). READ MORE

 5. 5. Modelling of a compensated foundation in GeoSuite Settlement

  University essay from KTH/Jord- och bergmekanik; KTH/Jord- och bergmekanik

  Author : Linnea Hermansson; Rebecka Söderberg; [2020]
  Keywords : Compensated foundations; Load compensation; Lightweight material; Clay; Settlements; Creep; GeoSuite Settlement; Kompensationsgrundläggning; Lastkompensation; Lättfyllning; Lera; Sättningar; Krypning; GeoSuite Sättning;

  Abstract : The world today is constantly growing, creating a need of new roads and residential areas. New constructions lead to an increased load onto the soil, which can result in deformations when the soil layers underneath are compressed. To reduce the increased load on the soil, a compensated foundation can be used. READ MORE