Essays about: "Lorenzo Sani"

Found 1 essay containing the words Lorenzo Sani.

  1. 1. Pathways for a Sustainable Treatment of Biomass Residue at Palm Oil Mills: the Case of Indonesia

    University essay from KTH/Energiteknik

    Author : Lorenzo Sani; [2018]
    Keywords : ;

    Abstract : Utöver att palmoljeindustrin producerar den mest konsumerade vegetabiliska oljan i världen skapar den också en betydande mängd biomassavfall. Det finns consensus över att användning utav detta biomassanavfall för energiproduktion har en betydande potential. READ MORE