Essays about: "Medarbetares uppfattning."

Found 4 essays containing the words Medarbetares uppfattning..

 1. 1. The role of corporate culture in managing cultural diversity - A case study on a German multinational company

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Author : Rafiul Abedin Chokder; Paulina Vanessa Díaz Tapia; [2019]
  Keywords : National Culture; Corporate Culture; Germany; MNC; Employee’s Perception.; Nationell kultur; Företagskultur; Tyskland; MNC; Medarbetares uppfattning.;

  Abstract : Research Aim: Our aim is to understand how multinational companies integrate cultural diversity of employees in their corporate culture. To achieve this objective, we compare the employees’ perception with the company's view on the topic. Design/methodology/approach: A qualitative case study is conducted with three sets of questionnaires. READ MORE

 2. 2. Challenges in the Current Innovation Audit Practice : KTH Master Thesis Report

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Niklas Berg; Tomas Regula; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Innovation is essential for the growth and survival of an organisation. Although innovation is viewed as important, managers generally have a vague sense of their company’s innovativeness and which tools that are available to evaluate their capability to innovate. READ MORE

 3. 3. Human resource management inom parkförvaltning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gisela Svedberg; [2014]
  Keywords : organisation; HRM; human resource management; ledarskap; rekrytering; motivation; gruppdynamik; parkskötsel;

  Abstract : Syfte: I denna studie vill jag undersöka hur rekryteringsprocesser, gruppdynamik och motivationsfrågor behandlas inom kommunal och privat parkförvaltning. Dessa frågor behandlas inom ramen för Human resource management, som handlar om att ta till vara på målen för organisationer och medarbetares behov att utvecklas på jobbet. READ MORE

 4. 4. Skogsägarna NORRSKOG:s slutavverkningar och PEFC-kraven : fältinventering och intervjuer

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Niklas Fogdestam; [2004]
  Keywords : logging;

  Abstract : Skogsägarföreningen Norrskog är ansluten till PEFC och drygt 15% av dess medlemmar är också anslutna. Enligt beslut i Norrskogs styrelse utförs all avverkning på objektsnivå i enlighet med PEFC:s normer oberoende av om skogsägaren i fråga är certifieradeller ej. READ MORE