Essays about: "Million Programme"

Showing result 1 - 5 of 61 essays containing the words Million Programme.

 1. 1. Skogspromenaden - Masmo Mountain

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Adrian Andersson Martvall; [2022]
  Keywords : Housing; Million Programme; Masmo; nature; nature reserve; Gömmaren; Huddinge; Corbusier; modernism; subway; forest; postmodernism.;

  Abstract : My thesis project zooms in on Masmo to the southwest of Stockholm. Specifically a subway exit, built on Masmo Mountain during the 1960s, but never finished. READ MORE

 2. 2. Energy renovation packages for the decarbonisation of Swedish multifamily buildings

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö; Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign

  Author : Bhavik Daya; Hugh Nolan; [2022]
  Keywords : Decarbonisation; Renovation; Multi-family homes; Life Cycle Assessment; Life Cycle Costing; Technology and Engineering;

  Abstract : Sweden and Europe aim to be carbon neutral by 2045 and 2050 respectively. Upgrading the existing building stock has been identified as having great potential in assisting to realise these goals. READ MORE

 3. 3. “Alla vet ju att Gottsunda är ett av Uppsalas problemområden” : en analys av den fysiska miljöns betydelse för trygghet i ett särskilt utsatt område

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Karin Rosén; [2022]
  Keywords : Trygghet; otrygghet; social hållbarhet; brottsprevention; offentlig miljö; särskilt utsatt område; miljonprogrammet;

  Abstract : Syftet med studien var att undersöka hur fysisk utomhusmiljö påverkar upplevelsen av trygghet i ett särskilt utsatt område av miljonprogramkaraktär, samt att diskutera hur planering och gestaltning av dessa miljöer kan bidra till ökad trygghet. Fokus låg på området Valsätra och Gottsunda i Uppsala där specifika områden pekats ut som särskilt otrygga. READ MORE

 4. 4. Vad ska vi göra åt miljonprogrammet? : en litteraturstudie om 1960- och 70-talens storskaliga bostadsbyggande i städernas utkant

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Sjöberg; [2022]
  Keywords : Miljonprogrammet; stadsbyggande; stadsplanering; samhällsplanering; bostadspolitik; modernism; funktionalism; fysisk planering;

  Abstract : Miljonprogrammet är en av de mest kritiserade bostadssatsningarna i Sveriges historia. Det är även med marginal den största bostadssatsningen. I denna litteraturstudie försöker jag svara på vad fenomenet miljonprogram egentligen innebär och hur det kom till. READ MORE

 5. 5. Skogspromenaden - Masmo Mountain

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Adrian Andersson Martvall; [2022]
  Keywords : Housing; Million Programme; Masmo; nature; nature reserve; Gömmaren; Huddinge; Corbusier; modernism; subway; forest; postmodernism.;

  Abstract : My thesis project zooms in on Masmo to the southwest of Stockholm. Specifically a subway exit, built on Masmo Mountain during the 1960s, but never finished. READ MORE