Essays about: "nature"

Showing result 1 - 5 of 4197 essays containing the word nature.

 1. 1. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Marluz De Leon Gonzalez; [2020]
  Keywords : inkludering; inkluderande lek; inkluderande lekmiljö; naturlek;

  Abstract : De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. READ MORE

 2. 2. Promotion of influence and design features of e-petitions : A quantitative study of relationships and digitalization

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Author : David Karlström; [2020]
  Keywords : e-petition; digital innovation; design; influence; e-democracy;

  Abstract : E-democracy may promote influence in political processes. A new e-democratic tool in Sweden is the e-petition. This thesis studies to what extent the e-petition implementations by Swedish municipalities promote citizen influence in political processes and the relationship between variations in citizen influence and e-petition design features. READ MORE

 3. 3. What’s up with Swedish Students’ Responses to Question-Based Greetings? : A Study of How Second Language Learners of English Master the Formulaic Greetings “How are you?” and “What’s up?”

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Author : Andreas Karlström; [2020]
  Keywords : english; greetings; pragmatics; sociopragmatics; pragmalinguistics; pragmatics of politeness; second language learning; how are you? ; what s up? ;

  Abstract : The extent to which Swedish learners of English master the formulaic language of greetings and their responses has not been well researched over the years. This study aims to fill the gap by examining how 66 Swedish senior high school students respond to two question-based English greetings: the formal “How are you?” and the informal “What’s up?”. READ MORE

 4. 4. When Facts don't Work : Emotional sentiment in the Dutch Anti-Vaxx movement

  University essay from Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Reinier van der Weele; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Although vaccination has been regarded with scepticism and hesitancy since the first vaccines were introduced, the development of the internet into an interactive platform on which people can create their own information in combination with other societal factors have made the anti-vaxx movement both more vocal and effective. Possible causes have been explored as research in recent years has put more focus on psychological factors underlying vaccine hesitancy as the traditional method of simply providing more information seemed insufficient. READ MORE

 5. 5. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : David Persson; [2020]
  Keywords : artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Abstract : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. READ MORE