Essays about: "Model-based development"

Showing result 1 - 5 of 197 essays containing the words Model-based development.

 1. 1. Management Control System for Small and Medium-Sized Enterprises: A Case Study in Sweden

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Author : Danli Li; Aaron Flores; [2018]
  Keywords : Performance Measurement System; Stakeholder; Small and Medium-Sized Enterprises; Management Control System;

  Abstract : Background: The number of small and medium-sized enterprises has been increasing and has gradually become the main part of economic development over years. However, it is challenging for them to compete in the fast-changing business environment, especially with the changing demands of their stakeholders. READ MORE

 2. 2. Transfer of reinforcement learning for a robotic skill

  University essay from Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Author : Dulce Adriana Gómez Rosal; [2018]
  Keywords : Transfer learning; Reinforcement learning; Simulation; Robotics;

  Abstract : In this work, we develop the transfer learning (TL) of reinforcement learning (RL) for the robotic skill of throwing a ball into a basket, from a computer simulated environment to a real-world implementation. Whereas learning of the same skill has been previously explored by using a Programming by Demonstration approach directly on the real-world robot, for our work, the model-based RL algorithm PILCO was employed as an alternative as it provides the robot with no previous knowledge or hints, i. READ MORE

 3. 3. Cirkulär ekonomi integrerad i affärsmodellen : en fallstudie av industriföretaget Dustcontrol AB

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Ellinor Berg; Lovisa Larsson; Karolina Svensson; [2018]
  Keywords : affärsmodell; cirkulär ekonomi; integrering; miljöarbete; små- och medelstora företag;

  Abstract : Världen över råder en diskussion kring den globala resurshanteringen och dess påföljder, då jordens resurser förbrukas allt snabbare. Majoriteten av företagen har idag ett linjärt synsätt i sin affärsmodell, vilket innebär att de inte tar hänsyn till vad som händer med produkten efter slutkonsumtion. READ MORE

 4. 4. Selecting sustainability management tools for medium sized companies : Development of a structured method for companies in the retail and energy industrial sectors

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Amanda Sievers; [2018]
  Keywords : sustainability management; medium size companies; sustainable development; SME; energy industry; clothing retail industry;

  Abstract : Inom området hållbarhetsledning så finns det många verktyg som har utvecklats för att hjälpa företag att adressera och hantera olika delar av hållbarhet. Mängden verktyg som finns tillgängliga innebär att det är en utmaning i sig att välja det bästa möjliga verktyget för ett givet företag. READ MORE

 5. 5. Model-based Study of Mixing- using Computational Fluid Dynamics and Experiments

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Victor Åberg; Ameer Shareef; [2018]
  Keywords : Fluid dynamics; Chemical engineering; Kemiteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : Mixing in millimeter scale applications faces completely different challenges compared with the macro scale. A thorough understanding of the physics and mass conservation principles that are affecting the fluid dynamics, are therefore key for development and successful implementation of mixers, in an existing process. READ MORE