Essays about: "Nursing"

Showing result 1 - 5 of 384 essays containing the word Nursing.

 1. 1. VIETNAMESE AND SWEDISH NURSING STUDENTS’ ATTITUDES TO PALLIATIVE CARE.

  University essay from

  Author : Sara Löfgren; Sara Wikner; [2020-06-17]
  Keywords : palliative care; individual; family; Sweden; Vietnam; nursing student; qualitative.;

  Abstract : When it comes to taking care of someone who is ill and dying, there are cultural differencesregarding the role of the relative and the knowledge and access to palliative care differsbetween countries. The purpose of this study was to investigate Swedish and Vietnamesenursing students’ attitudes to palliative care. READ MORE

 2. 2. Innovative solutions for dementia care using ICT: A qualitative content analysis.

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Author : Adeyinka Lawrence Adeojo; [2020]
  Keywords : Information and communication technology ICT ; Information System IS ; Human-Organization-Technology fit HOT Framework; Dementia patients; Older adults; EHealth; Qualitative Content Analysis;

  Abstract : Aims/Objectives: The objectives of this thesis were to examine and discuss the existing information and communication technology (ICT) tools used in the healthcare sector for older adults with dementia, the benefits and challenges of using these ICT tools from the perspective of older adults with dementia and their health care providers. Research methods: Data was collected using semi-structured interviews with older adults with dementia and health care providers and managers at a nursing home in Nigeria. READ MORE

 3. 3. Följsamhet till handhygienrutiner på ett hästsjukhus i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elenora Bader; Fanny Kågström; [2020]
  Keywords : följsamhet; genomsläpplighet; handdesinfektion; desinfektion; handhygien; handskar; häst; smittskydd; vårdhygien;

  Abstract : Hästsjukvården har under årens gång börjat efterlikna sjukvården på humansidan, och i och med det har kraven på god vårdhygien blivit mer strikta. Ökande patientflöden och större patientantal på en begränsad yta leder till en ökad risk för smittspridning och en god handhygien är essentiell för att förhindra att smittsamma agens överförs mellan patienter. READ MORE

 4. 4. CONSTANTLY NEW CHALLENGES FOR NURSES

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Anna-Karin Bengtsson; [2020]
  Keywords : outlier; registered nurse; experience; qualitative study; conventional content analysis; care undone; patient safety.;

  Abstract : ABSTRACT Introduction: The number of patients treated in inadequate hospital wards is increasing. Elderly and fragile patients with medical conditions are particularly vulnerable for being placed in inadequate hospital wards. They also run a twice as high risk of health-related complications and increased mortality. READ MORE

 5. 5. Djuromvårdnad vid anestesi i samband med kirurgisk behandling av pyometra hos tikar : incidens av avvikande kroppstemperatur och blodtryck

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lina Larsson; Linn Persson; [2020]
  Keywords : pyometra; anestesi; narkos; komplikation; referensintervall; tik; perioperativ; intraoperativ; blodtryck; MAP; kroppstemperatur;

  Abstract : Pyometra är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar cirka en fjärdedel av alla svenska intakta tikar .... READ MORE