Essays about: "towards Professional Education"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the words towards Professional Education.

 1. 1. Can national inspections support professional discretion? : A case study of the Swedish national school inspection

  University essay from Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Anton Modigh; [2019]
  Keywords : Professionalism; new public management; auditing; national inspection; Swedish national school inspection; teacher profession;

  Abstract : This thesis explores the professional discretion in relation to national inspections by focussing on the Swedish national school inspection (SNSI) and how the inspections made can affect the professional discretion. During the last decades the Swedish welfare sector has gone through a remarkable shift towards using new public management (NPM) reforms, implementing market solutions with the aim to increase cost efficiency and quality. READ MORE

 2. 2. Raising awareness: Towards building equal conditions in the IT work-field

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Ada Roxana Escobedo; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : Once women were the pioneers within the tech industry, but during the past decades the number of women who choose a career within computer science has decreased rapidly. The imbalance raises the question if the tech industry has been adapted for a more masculine way. READ MORE

 3. 3. Teachers’ needs and attitudes towards the use of E-learning in higher education

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

  Author : Daniel Bergqvist; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : The education system has changed a lot since the introduction of IT in teaching, often called E-learning, and the use of it still continues to grow in popularity. Flipped classroom, which is E-learning mixed with classroom education, is one famous and effective teaching approach that has started to gain popularity in higher education. READ MORE

 4. 4. Danish and Swedish Radiographers’ Attitudes towards their Profession and Reporting Radiography - A Qualitative Study

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Author : Martin Andersson; Rodrigo Moreno Ourcilleon; [2016]
  Keywords : Reporting radiography; Radiographer; Image Diagnostics; Image Reviewing; Profession; Professional Development; Role Extension; Co-Operation; Competence; Education.; Medicine and Health Sciences;

  Abstract : Reporting radiographers can write diagnostic statements on radiological images. Unlike in Denmark, Sweden has not implemented reporting radiographers. The aim of the study was to examine how Danish and Swedish radiographers’ view the use of reporting radiographers through the contexts profession and professional development. READ MORE

 5. 5. Ljud och landskapsarkitektur : om ljudupplevelse och ljudgestaltning i landskapet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hampus Sundén; [2015]
  Keywords : ljudaspekt; soundscape; akustisk design; ljudinstallation; ljudmiljö; ljudtillägg;

  Abstract : Denna studie ämnar att förstå hur ljud upplevs men också hur ljud kan tillämpas som gestaltningsaspekt inom planering och landskapsarkitektur. Med bakgrund i egna erfarenheter av hur ljudaspekten behandlas inom utbildningen formuleras studiens tes följande: Människan påverkas av ljud, men denna sinnesupplevelse får inte, trots goda metoder att tillgå, tillräckligt med uppmärksamhet i förhållande till visuella aspekter inom landskapsarkitektur och planering. READ MORE