Essays about: "Oligotrofiering"

Found 2 essays containing the word Oligotrofiering.

 1. 1. Effekter av klimatförändringar på växtplankton i subarktiska och alpina sjöar

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Matilda Lundström; [2019]
  Keywords : Fosfor; Växtplanktonbiomassa; Diversitet; Oligotrofiering; Temperatur;

  Abstract : The aim of this report was to determine how the climate change affects the ecosystems in alpine and subarctic lakes in Sweden. This was done by analyzing data from environmental monitoring of 14 subarctic and alpine lakes that was part of the national time-series lake monitoring program. READ MORE

 2. 2. Påverkar klimatförändringen trofisk fraktionering av C och N mellan växt och konsument i sötvattenekosystem?

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Evelina Hiltunen; [2018]
  Keywords : chironomus riparius; stable isotopes; trophic fractionation; climate change; oligotrophication;

  Abstract : Temperaturhöjningen som en följd av klimatförändringen väntas gå fortast och bli störst på Nord- och Sydpolen. När lufttemperaturen stiger, stiger även vattentemperaturer och vegetationsgränser flyttas. Detta skulle kunna vara orsaken till den näringsutarmning som kan ses i många arktiska sjöar. READ MORE