Essays about: "PER LARSSON"

Showing result 1 - 5 of 69 essays containing the words PER LARSSON.

 1. 1. ARIMA Modeling : Forecasting Indices on the Stockholm Stock Exchange

  University essay from Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Author : Philip Jansson; Hugo Larsson; [2020]
  Keywords : Forecasting; ARIMA; Index; MPE; MAPE; Förutspå; ARIMA; Index; MPE; MAPE;

  Abstract : The predictability of the stock market has been discussed over a long period of time and is of great interest to anyone investing in the stock market. Some people argue that the stock market is impossible to predict, while others believe that the market is somewhat predictable. READ MORE

 2. 2. Keeping track of inventory by introducing a track and trace system -A case study at Svenska Mässan Gothia Towers AB

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Fredrik Gullberg; Cajsa Larsson; [2019-07-02]
  Keywords : Track and trace; warehouse management systems; inventory management; RFID;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 3. 3. Individuella skillnader i grovfoderintag hos mjölkkor : sambandet mellan grovfoderintag och djuregenskaper

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Filippa Larsson; [2019]
  Keywords : mjölkkor; foderintag; grovfoderintag; konsumtionsförmåga; djurfaktorer; grovfoder; ensilage;

  Abstract : Dagens mjölkkor utfodras med stora mängder kraftfoder för att åstadkomma en hög mjölkavkastning. Kornas matsmältningsapparat är uppbyggt för att kunna inta stora mängder grovfoder och i Sverige har vi goda förutsättningar för att producera vallfo-der av hög kvalité. READ MORE

 4. 4. Caching of key-value stores in the data plane

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Author : Samuel Larsson; [2019]
  Keywords : key-value store; programmable data planes; cache; NetCache; DXRAM;

  Abstract : The performance of distributed key-value stores is usually dependent on its underlying network, and have potential to improve read/write latencies by improving upon the per- formance of the network communication. We explore the potential performance increase by designing an experimental in-network cache based on NetCache in the switch data plane for the distributed key-value store DXRAM, and placing it on a programmable switch that connects the peers in a DXRAM storage cluster. READ MORE

 5. 5. Torkans spår i grovfoderproduktionen för lantbrukare med nötkreatur i Skåne 2018

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Marcus Johansson; Elias Larsson; [2019]
  Keywords : nötkreatur; grovfoderproduktion; torka 2018; Skåne; torktåliga växter;

  Abstract : Det här arbetet är baserat på en enkätundersökning av torkan 2018 och hur det har påverkat lantbrukarnas foderproduktion. Arbetet är avgränsat till lantbrukare som har nötkreatur och bedriver sin verksamhet i Skåne. Det har även gjorts intervjuer med två olika rådgivare för att få deras syn på hur 2018 blev för lantbrukarna. READ MORE