Essays about: "artificial intelligence"

Showing result 1 - 5 of 757 essays containing the words artificial intelligence.

 1. 1. An AI approach for quality improvement in heat treatment processing

  University essay from Uppsala universitet/Industriell teknik

  Author : Kruse Gustav; Lotta Åhag; [2022]
  Keywords : Artificial intelligence; heat treatment; mining; steel; smart manufacturing; pipeline; hardness; cooling; quality improvement;

  Abstract : Export of heat treated steel goods has an important impact on the Swedish economy which brings performance demands and expectations on production to keep a competitive market position. Sustainability and efficiency are two important aspects in meeting these demands. READ MORE

 2. 2. Artificial Intelligence in Business Intelligence

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Arvid Svenson; [2022]
  Keywords : Artificial Intelligence; Machine Learning; Business Intelligence; Business intelligence system; Big data; Extract; Transformation and Loading; – Data inspection committee; Data mining; FRA;

  Abstract : This study examines the relationship between ethics of Artificial Intelligence and the design and implementation process of Artificial Intelligence in Business Intelligence. In doing so, I compare the current ethical knowledge in AI with AI users and researchers experiences. READ MORE

 3. 3. Are Chatbots Human? Evaluating Potential Determinants of Anthropomorphism in Technology

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Alexander Wåhlander; Anton Eriksson; [2021-12-08]
  Keywords : Anthropomorphism; Predictability; Framing; Chatbot;

  Abstract : Antropomorfism inom teknologi och artificiell intelligens håller på att bli en allt mer relevantfråga, på grund av spridningen av modern teknologi i alla åldersgrupper, medan detfortfarande finns mycket osäkerhet gällande dess mekanismer och möjliga konsekvenser.Denna studie gör ett försök till att bidra till diskussionen genom att utvidga “ the three-factortheory of anthropomorphism” (Epley et al. READ MORE

 4. 4. Quality Attributes of Data in Distributed Deep Learning Architectures

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : SHAMEER KUMAR PRADHAN; SAGAR TUNGAL; [2021-09-28]
  Keywords : Data quality; Data; Data quality attributes; Data quality challenges; Data quality workflow; Data quality assessment; Data quality maintenance; Design science research; Artifacts; Template; Deep learning; Distributed architecture; Distributed deep learning architecture; Advanced driver assistance systems;

  Abstract : Large volume of data is generated by different systems. Intelligent systems such asautonomous driving uses such large volume of data to train their artificial intelligence models. However, good quality data is one of the foremost needs of any system to function in an effective and safe manner. READ MORE

 5. 5. "Vi inhämtar aldrig information utan att på något sätt omvandla den" En tematisk studie av "Det sällsamma djuret från norr"

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Author : David Fredriksson; [2021-09-28]
  Keywords : Lars Gustafsson; medvetandet; science fiction; artificiell intelligens; evolution; människan och icke-mänskliga djur; Pierre Teilhard de Chardin; Max Tegmark; fiktion och verklighet;

  Abstract : This study examines how consciousness is presented in Lars Gustafsson's science fiction novel Det sällsamma djuret från norr. My reading concentrates not only biological consciousness but also artificially and how these are presented in relation to each other. READ MORE