Essays about: "Phytophthora infestans"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words Phytophthora infestans.

 1. 1. Biological control and growth promotion in Solanum spp.

  University essay from SLU/Dept. Of Plant Biology

  Author : Johannes Klint; Niklas Zeiner; [2020]
  Keywords : plant growth promoting rhizobacteria; biological control; Solanum tuberosum; Phytophthora infestans; alternaria solani;

  Abstract : Potato (Solanum tuberosum) is Sweden’s most treated crop in terms of chemical disease control, primarily to prevent potato late blight caused by Phytophthora infestans. Another important disease is potato early blight caused by Alternaria solani. READ MORE

 2. 2. En laboratoriestudie av fungicidtolerans hos Phytophthora infestans

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Rahimeh Yaghoubi; [2020]
  Keywords : potatisbladmögel; Phytophthora infestans; fungicidtolerans; Ranman Top; potato late blight; fungicide tolerance;

  Abstract : En av de allvarligaste patogenerna som angriper potatis är Phytophthora infestans, som orsakar potatisbladmögel (angrepp på blasten) och brunröta (angrepp på knölarna). Olika fungicider används för att förhindra och minska angrepp av P. infestans. En intensiv användning av fungicider ger risk för uppkomst av fungicidresistens. READ MORE

 3. 3. Analysis of α-actinin in Phytophthora infestans

  University essay from Umeå universitet/Kemiska institutionen

  Author : Isak Berg; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Early detection and recommendation of higher precision in treatment of late blight in potato crops by using drone photos

  University essay from Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Author : Anna Lindéus; [2018]
  Keywords : Bayesian network; Decision Support systems; Drone photo; Late blight; Potato; Precision Agriculture; Remote sensing; Risk classification model; Risk prediction; Technology and Engineering;

  Abstract : In this thesis an evaluation was performed for the potential use of drone photos in Decision Support System (DSS) to detect outbreak of late blight and provide recommend treatment with fungicides. Late blight is a common crop infection on potato in Sweden. A DSS with and without information from drones were developed in three steps. READ MORE

 5. 5. Bekämpning av potatisbladmögel i ekologisk produktion

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Sigrid Johansson; [2018]
  Keywords : potatismögel; phytophthora infestans; bekämpning; ekologisk produktion;

  Abstract : Potatisbladmögel orsakas av den aggressiva oomyceten Phytophthora infestans, som om den får fäste i ett fält snabbt kan förstöra grödan och orsaka stora ekonomiska konsekvenser för lantbrukaren. Då patogenen är aggressiv behövs strategier för att bekämpa den och i den ekologiska potatisodlingen i Sverige finns inga effektiva bekämpningsmedel, utan lantbrukare har endast odlingstekniska åtgärder att tillgå. READ MORE