Essays about: "Ryttare"

Showing result 1 - 5 of 51 essays containing the word Ryttare.

 1. 1. Utvärdering av Equanimity som lugnande medel

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Ellica Gunnarsson; [2019]
  Keywords : häst; feromon; stress; beteende;

  Abstract : Before the horse was domesticated, they survived because they had natural instincts, and many of them are still presents in horse today, in some more than others. In everyday situations we sometime want a horse not to act natural but in a more calm and collective rational way. READ MORE

 2. 2. Career Challenges and Coping Strategies of Swedish Elite Show Jumpers : A mixed-methods study

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Author : Stephanie Reveny; Elvira Stafverfeldt; [2019]
  Keywords : athletic identity; athletic injuries; coping; equestrian sport; financial challenge; holistic athletic career model; show jumpers; coping; finansiella utmaningar; holistiska karriärutvecklingsmodellen; hoppryttare; idrottsidentitet; idrottsskador; ridsport;

  Abstract : The aim of the study was to examine perceived challenges and coping strategies of Swedish elite show jumpers from the holistic perspective. A mixed-methodology was used with a dominant qualitative design and a supportive quantitative design. READ MORE

 3. 3. Ryttarens effekt på rörelsesymmetrin hos kliniskt halta hästar när de rids på rakt spår

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Erica Steding; [2018]
  Keywords : hästar; hälta; ridprov; rakt spår; lättridning; PDmax; HDmax;

  Abstract : I samma takt som hästsporten i Sverige ökar krävs det också att förståelsen och kunskaperna om hästens rörelsemönster utvecklas. Den vanligaste orsaken till att hästar behandlas av veterinär är just ortopediska skador (hältor) vilka orsakar en negativ påverkan på hästens prestationsförmåga och således en förkortad tävlingskarriär. READ MORE

 4. 4. Ryttarens inverkan på symmetrin i hästens rörelsemönster vid lättridning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofia Eklund; [2018]
  Keywords : Häst; Ryttare; Rörelsemönster; rörelseasymmetri; Hälta; Lameness Locator; ; Rörelseanalys;

  Abstract : Ortopediska skador är en av de vanligaste orsakerna till hästars veterinärbesök och många hästar drabbas någon gång av denna typ av skador. Symtomen är ofta hälta och kodledsinflammation är den vanligaste diagnosen. Sjukdomar i leder är även den vanligaste orsaken till att hästar avlivas. READ MORE

 5. 5. Student leadership : An in-depth study of the attributes of student leaders and the attractiveness of the leadership act.

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Author : Philip Lind; Neima Aboudou; Elin Ryttare; [2018]
  Keywords : Student leadership; Student organization; Event leadership; Student entrepreneurship Modern leadership;

  Abstract : Leadership is a fundamental function in all organizations and societies; It is the act that makes others get missions completed. However, to lead is a difficult act to master and those who lead professionally seem to have one thing in common: they have experience in the field of leadership. READ MORE