Essays about: "Sarah Henry Bergman"

Found 2 essays containing the words Sarah Henry Bergman.

 1. 1. Faktorer som påverkar slaktmognad hos betesuppfödda höstlamm

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sarah Henry Bergman; [2019]
  Keywords : betesgrödor; gotlandsfår; slaktvikt; tillskottsutfodring; vinterlamm;

  Abstract : Gotlandsfåren som har en aktiv avelspopulation om 18 000 tackor är Sveriges van-ligaste fårras. Med en stark säsongsbunden brunst på hösten föds lammen under våren och slaktas traditionellt sätt på hösten efter betessäsongen. READ MORE

 2. 2. Hästens behov av B-vitaminer

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sarah Henry Bergman; [2017]
  Keywords : biotin; tiamin; vitaminbehov; vitaminsyntes; vitamintillskott;

  Abstract : Feed supplements containing B-vitamins are marketed as having a calming effect on nervous horses, improving the function of the hindgut, easing the change of coat and increasing the growth and quality of hoofs. The aim of this literature study was to review whether and when horses have a requirement of B-vitamin supplements, and if studies can validate the statements used in the marketing. READ MORE