Essays about: "Sinnen"

Showing result 1 - 5 of 104 essays containing the word Sinnen.

 1. 1. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Keywords : naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Abstract : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. READ MORE

 2. 2. Från wayfaring till stråkobservationer : åtta insikter som uppmuntrar till att gå för en sinnligare gestaltning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emelie Lenning; [2022]
  Keywords : ; forskningsmetod; fenomenologi; wayfaring; Ingold; sinnlig; perception; gestaltning; autoetnografi; stråkobservationer; landskapsarkitektur;

  Abstract : I ett samhälle som alltmer förlitar sig på kvantitativ data och digitaliserade analysverktyg riskerar människor att gå miste om kunskap och insikter som kan inhämtas från våra sinnen. Hur och vad vi uppfattar sinnligt påverkar hur vi mår i våra städer, men även hur städer och dess invånare utvecklas och formas (Pink 2008). READ MORE

 3. 3. Dialogues with the unwell body : Rethinking the notion of wellbeing in HCI from feminist and somaesthetic perspectives

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Eirini Kaklopoulou; [2022]
  Keywords : wellbeing; biodata; first-person perspective methods; soma design; digital wellbeing; välbefinnande; biodata; first-person perspective metoder; soma design; digitalt välbefinnande;

  Abstract : With the emergence of ubiquitous computing and biosensing technologies, there is a growing interest to explore wellbeing within design research. This paper unpacks the notion of wellbeing from somaesthetic and feminist perspectives. READ MORE

 4. 4. The Sound of Smell : Possibilities for communicating an odor with sound aiding olfactory impairment

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Philip Berrez; Carolina Dexwik; [2022]
  Keywords : Covid-19; post covid; olfactory perception; multimodality; foley; sound; smell; olfactory dysfunction; auditory-olfactory cross modality; ;

  Abstract : With covid-19 affecting people's ability to smell, it might be of interest to find multimodal solutions, where other senses could assist someone with an impaired sense of smell to identify an odor. This area of research lacks data since there has not been many studies on this. READ MORE

 5. 5. Outdoor Education: Opportunities, Challenges & Teacher Competencies – A Perspective on how to Teach in Nature

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Author : Jonathan Ståhlberg; [2022]
  Keywords : Outdoor education; Teacher Competencies; Education; Biology teaching; Framework factors; Learning by Senses; Collegial Competencies;

  Abstract : For the last forty years outdoor education has been investigated all around the globe. Despite intense research initiative, studies have been lacking regarding what teacher competencies are beneficial for successful outdoor education. READ MORE