Essays about: "Sofie Forssell"

Found 1 essay containing the words Sofie Forssell.

  1. 1. Positiva fotavtryck : hur kan man använda sig av hållbarhetsteorin Cradle to Cradle?

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Viktoria Enoksson; Sofie Forssell; [2015]
    Keywords : Cradle to Cradle; hållbarhetsteori; landskapsarkitekt; hållbar stadsutveckling; stadsplanering; hållbarhet;

    Abstract : Detta kandidatexamensarbete behandlar hållbarhetsteorin cradle to cradle inom landskapsarkitektur och samhällsplanering. Arbetet syftar till att undersöka hur landskapsarkitekter kan använda sig av cradle to cradle-principer i gestaltning och planering. READ MORE