Essays about: "Stepwise caries removal"

Found 1 essay containing the words Stepwise caries removal.

  1. 1. Treatment outcome of stepwise caries removal in Sweden – a retrospective registry study

    University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

    Author : Hussain Alkademi; Nefize Ahemdov; [2018]
    Keywords : Stepwise caries removal; Caries; Treatment; Outcome;

    Abstract : Dental karies är det mest förekommande patologiska tillståndet i världen. Om kariessjukdomen inte behandlas i tid kan det äventyra pulpans vitalitet. READ MORE