Essays about: "Utförande"

Showing result 1 - 5 of 177 essays containing the word Utförande.

 1. 1. Evaluation of Fraction Effective Force during closed chain arm coordination tasks in able-bodied persons and athletes with cerebral palsy : An experimental cross-sectional study

  University essay from Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Author : Kajsa Samuelson; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Syfte och frågeställning Syftet med denna masteruppsats är att undersöka effekten av FEF vid genomförande av ettkoordinationstest i övre extremitet i sluten kedja i ett nyutvecklat instrument för att mäta krafti tre riktningar. Syftet är även att se om det finns någon signifikant skillnad mellan enreferensgrupp (AB) och en grupp paraidrottare med cerebral pares (CP). READ MORE

 2. 2. Cold War in Swedish textbooks : A discourse analytical study on the description of the Soviet Union and the United States during the Cold war

  University essay from Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Author : Arvid Lindgren; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Efter andra världskrigets slut stod de allierande länderna USA och Sovjetunionen som segrare. Alliansen visade sig dock vara kortvarig, och stormakternas ideologiska olikheter kom att bli centrum för den globala diskussionen i de nästkommande årtiondena. READ MORE

 3. 3. Med kroppen som verktyg : en undersökning av människans förståelse av landskapet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maria Sofia Radeborg; [2022]
  Keywords : förkroppsligad kunskap; subjektivt erfarande; subjektiva upplevelser; kroppsliga förnimmelser; sinnesintryck; lärandeprocesser; kunskapssyn; kunskapstradition; meditation; platsmeditation; närvaro; inventeringsmetod;

  Abstract : I mitt arbete har jag undersökt förkroppsligad kunskap. Jag har utforskat kopplingen mellan kunskap och kropp samt på vilket sätt subjektivt erfarande kan vara värdefullt vid kunskapsinhämtning- och förståelse kring landskapet. READ MORE

 4. 4. A framework for implementation of real-time monitoring through IIoT

  University essay from Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Lovisa Runesson; Amanda Törn; [2022]
  Keywords : Industrial Internet of Things; Industry 4.0; real-time monitoring; Industrial Internet of Things; Industri 4.0; realtidsövervakning;

  Abstract : In the global and dynamic business environment of today, Industry 4.0 and the development of digital networking and real-time connection are pushing manufacturing companies to introduce new technologies into their manufacturing processes. IIoT is seen as a key element of Industry 4. READ MORE

 5. 5. A preliminary study of evidence-based tool for wetland optimization - A case study using QSWAT+

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Victoria Truong; Sebastian Huynh; [2022]
  Keywords : QSWAT ; SWAT ; QGIS; Hydrology; Wetlands; Technology and Engineering;

  Abstract : This Master´s thesis is a part of the Ecodiver project, conducted by the Water department at LTH. The purpose of this study is to review the open-source software QSWAT+ as a plugin in QGIS, to be able to develop an evidence-based tool for optimization of wetlands. READ MORE