Essays about: "VI"

Showing result 1 - 5 of 5569 essays containing the word VI.

 1. 1. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Keywords : naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Abstract : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. READ MORE

 2. 2. Analyzing common structures in Enterprise Architecture modeling notations

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Ahmed Abdallah Hussein Mohammed; [2022]
  Keywords : Enterprise Architecure; Enterprise Architecure Framework; Multilevel Modeling; Taxonomy; Företagsarkitektur; Ramverk för Företagsarkitektur; Flernivåmodellering; Taxonomi;

  Abstract : Over the past few decades, the field of Enterprise Architecture has attracted researchers, and many Enterprise Architecture modeling frameworks have been proposed. However, in order to support the different needs, the different frameworks offer many different elements types that can be used to create an Enterprise Architecture. READ MORE

 3. 3. Crosscap States in Integrable Spin Chains

  University essay from KTH/Fysik

  Author : Christopher Ekman; [2022]
  Keywords : Theoretical Physics; Mathematical Physics; Integrability; Integrable Systems; Spin chains; Heisenberg model; Integrable Boundary States; Crosscap states; Teoretisk fysik; Matematisk fysik; Integrabilitet; Integrabla system; Spinnkedjor; Heisenbergmodellen; Integrabla gränstillstånd; Crosscaptillstånd;

  Abstract : We consider integrable boundary states in the Heisenberg model. We begin by reviewing the algebraic Bethe Ansatz as well as integrable boundary states in spin chains. Then a new class of integrable states that was introduced last year by Caetano and Komatsu is described and expanded. We call these states the crosscap states. READ MORE

 4. 4. Odling av växter för naturvård i Sverige : behovsanalys och processbeskrivning

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Sofia Dahlgren; [2022]
  Keywords : Inhemska växter; naturvård; odling; kärlväxter; ängsväxter; ekologi; bevarandebiologi; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; restaurering;

  Abstract : Förlusten av biologisk mångfald är numera ett erkänt problem över hela världen. Många forskare och organisationer har gått ut med att vi måste restaurera stora naturområden med utarmade ekosystem för att bromsa och helst vända denna trend (Balvanera et al. 2019; IUCN 2019). READ MORE

 5. 5. Grain Size Analysis of Late Pleistocene Loess Deposits, Jersey

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Joakim Edlund; [2022]
  Keywords : Jersey; loess; grain size; ice age; past climate; Jersey; löss; kornstorlek; istid; forntida klimat;

  Abstract : As the world faces the effects of rapid climate change it is essential that we understand how the Earth’s climate has evolved in recent geological history. The island of Jersey harbours loess deposits which hold clues to recent climate change which have not been extensively studied. READ MORE