Essays about: "anaerob rötning"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the words anaerob rötning.

 1. 1. Utilization of Biomethane in Decarbonising India´s Energy Mix

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Niraj Ravindra Kunkulol; [2023]
  Keywords : Anaerobic digestion; biogas; biomethane; membrane filtration; pressure swing adsorption; Anaerob rötning; biogas; biometan; membranfiltrering; trycksvängadsorption;

  Abstract : This thesis investigates the potential of biomethane production in India, the impact of its integration into the energy mix, and the corresponding Greenhouse Gases (GHG) emission and potential reduction. India, with its huge population and being an agriculturally rich country, produces gigantic amounts of biodegradable waste from various sources such as Municipal Solid Waste (MSW),agricultural waste, animal husbandry, sugar industry, etc. READ MORE

 2. 2. A case study of estimating Algal biomass productivity from wastewater treatment facilities in the state of Texas and possible use

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Gopi Raju Makkena; [2022]
  Keywords : Microalgae; Rotating Algal Biofilm RAB ; Flash Hydrolysis; Algal biomass; Biofertilizer; Mikroalger; roterande algbiofilm RAB ; flashhydrolys; algbiomassa; biogödsel;

  Abstract : För att hålla vattendragen och miljön rena, renas avloppsvattnet för att nå ett visst mått innan det släpps ut. Vi gjorde en fallstudie för att utvärdera metoderna som används för att behandla avloppsvatten i tre steg: primär, sekundär och tertiär i delstaten Texas, USA. READ MORE

 3. 3. Analysis and modelling of ozone pre-treatment of sludge for biogas production

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Gokul Prasad; [2022]
  Keywords : Wastewater treatment; anaerobic digestion; sludge pre-treatment; ozonation; methane; Avloppsvattenrening; anaerob rötning; slamförbehandling; ozonering; metan;

  Abstract : Ozonförbehandling av avloppsvattenslam har diskuterats i litteraturen som en potentiell metod för att öka biogasproduktionen och minska slamvolymen. I detta arbete utvecklades en numerisk modell för att simulera effekten av ozonförbehandling på biogasproduktion genom anaerobrötning. Modellen bygger på en befintlig modell från litteraturen. READ MORE

 4. 4. Anaerobic digestion in continuous stirred tank reactors and plug flow reactors: : Comparison study concerning process performance

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Zeko Kocak; [2022]
  Keywords : Anaerobic digestion; municipal waste; continuous stirred tank reactor; plug flow reactor; biogas; Anaerob rötning; kommunalt avfall; kontinuerlig omrörd tankreaktor; pluggflödesreaktor; biogas;

  Abstract : Användningen av kommunalt avfall för att producera förnybar energi, huvudsaklig biogas, uppfyller 8 av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Två typer av rötningsprocesser som används är kontinuerligt omrörda tankreaktorer (CSTR) och pluggflödesreaktorer (PFR). READ MORE

 5. 5. high loaded anaerobic mesophilic digestion of sewage sludge : An evaluation of the critical organic loading rate and hydraulic retention time for the anaerobic digestion process at Käppala Wastewater Treatment Plant (WWTP).

  University essay from Mälardalens högskola/Framtidens energi

  Author : Ibrahima Sylla; [2020]
  Keywords : Dewaterability; Mesophilic anaerobic digestion; Methane; Organic load rate; Renewable energy source; Sludge filterability; Wastewater treatment.; Avvattningsförmåga; mesofil anaerob rötning; metan; organisk belastning; förnybar energikälla; slammets filtrerbarhet; vattenrening;

  Abstract : Käppala wastewater treatment plant (WWTP) has, during a few years, observed an increase in organic loading rate (OLR) in the mesophilic anaerobic digester R100, due to an increased load to the WWTP. The digestion of primary sludge at Käppala WWTP is today high loaded, with a high organic loading rate (OLR) and low hydraulic retention time (HRT). READ MORE