Essays about: "a successful person"

Showing result 1 - 5 of 71 essays containing the words a successful person.

 1. 1. ”Det måste gå, vi tar inte ett nej för ett nej” : när civilsamhället bygger bostäder på landsbygden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Martina Staxäng; [2019]
  Keywords : bostadsbyggande; landsbygd; samhällsentreprenörskap; resurser; nätverk;

  Abstract : Alla behöver vi någonstans att bo. En stor majoritet av Sveriges kommuner uppger år 2018 att de har brist på bostäder och de bakomliggande orsakerna till detta kan variera. I landsbygdsområden och mindre orter är en vanlig anledning att det inte anses vara lönsamt att bygga nytt, även om det finns en efterfrågan. READ MORE

 2. 2. Logistic Regression Analysis of Patent Approval Rate in Sweden

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Author : Amelia Lindroth Henriksson; Simon Koller; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis was conducted to investigate what factors impact the outcome of a patent application for the Swedish market. The method used was logistic regression and the data was extracted from the database of The Swedish Patent and Registration Offi ce, PRV. READ MORE

 3. 3. Att bädda in en medarbetare från en annan nationell kultur : en fallstudie på Lantmännen Maskin

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Elisabeth Hidén; Esther Svensson; [2018]
  Keywords : Organisationsteori; Organisationskultur; Gruppbildning; Inbäddning;

  Abstract : Syftet med studien har varit att studera vad som händer i en organisation när en individ från en annan nationell kultur kommer till arbetsplatsen, och vilka faktorer som påverkar inbäddningen. Studien har bestått av en fallstudie, där fyra anläggningar tillhörande Lantmännen Maskin och Swecon har besökts, två i Uppsala och två i Staffanstorp. READ MORE

 4. 4. Planning for Construction Logistics An evaluation and development of a construction logistics plan at Serneke

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Author : OSKAR ANDERSSON; Andreas Nilsson; [2018]
  Keywords : construction logistics; consolidation centre; dense cities; construction delivery systems; Just in Time; material handling; logistics planning;

  Abstract : The construction industry in Sweden has a turnover of 639 billion SEK, which corresponds toan increase of 71 % over the last decade. Moreover, Sweden is the fastest urbanising country inall of Europe. Increasing construction within dense cities results in complex processes. READ MORE

 5. 5. Knowledge)management)in)and)between)large) complex)projects : An!investigation!of!enablers!and!inhibitors!of!an! implementation!of!new!knowledge!management! concepts!in!knowledge7intensive!organizations

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : CECILIA KRUMLINDE; KAROLINA RINGHOLT; [2018]
  Keywords : Knowledge management; organizational learning; change management; enablers; inhibitors; Kunskapshantering; organisatoriskt lärande; förändringshantering; möjliggörare; inhibitorer;

  Abstract : Knowledge management is in the ever-changing environment and previous research argues that the survival and growth of organizations in such changing environment is dependent upon effective utilization of information and knowledge. Although knowledge management has developed over long time, both in research and in practice, its recognition as a discipline is still debated and there are few models substantial enough to be used in practice. READ MORE