Essays about: "a successful person"

Showing result 1 - 5 of 81 essays containing the words a successful person.

 1. 1. Cross-Functional Team Success Factors : A Case Study at a High-Growth Scale-Up

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : JONATAN AHLQVIST; EDWARD ALPSTEN; [2020]
  Keywords : Cross-functional Teams; Organizational Communication; Organizational Culture; Business Stages; Emergent Networks; Stage Setting Elements; Enablers; Team Behavior; Tvärfunktionella Cross-functional team; Organisatorisk kommunikation; Organisationskultur; Företagsstadier; Emergenta Nätverk; Enablers; Gruppbeteende;

  Abstract : In a growing digital economy, the possibilities for newly established companies are immense, and the market for innovative, disruptive products has grown exponentially. In this environment, single-person start-ups exist alongside billion-dollar organizations with thousands of employees. READ MORE

 2. 2. A Critique of Anna Stilz' Fair-use Proviso : The normative significance of future generations in matters of territorial rights

  University essay from Uppsala universitet/Avdelningen för praktisk filosofi

  Author : William Bådagård; [2020]
  Keywords : territorial rights; occupancy rights; future generations; moral obligations; primitive rights;

  Abstract : In this essay, I will examine the theory of territorial rights developed by Anna Stilz. The overarching project of hers is to defend a system of territorially sovereign states, the defense of which is grounded in the natural rights of individuals to personal autonomy and self-preservation. READ MORE

 3. 3. Hur förändringsarbeten påverkar den psykosociala hälsan – ett exempel från skogsbranschen

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Linus Lindberg; [2020]
  Keywords : förändring; psykologi; skogsbruk;

  Abstract : Det svenska skogsbruket sysselsätter idag cirka två procent av Sveriges arbetande befolkning. Från skogen kommer förnyelsebar råvara som i framtiden sannolikt kommer att bli ännu mer eftertraktad. I skogen finns många intressenter så kraven är höga från stat, markägare, miljörörelse och kunder. READ MORE

 4. 4. Att börja om på främmande mark : en studie om immigranters inkludering och etablering i Hedemora

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Michaela Nyholm; [2020]
  Keywords : socialt kapital; civilsamhälle; community; inkludering; integrering; identitet;

  Abstract : Under mitten av det senaste decenniet, 2015–2016, ökade tillströmningen av migranter i Sverige till följd av flyktingkrisen. Det har lett till högre krav på insatser och arbetsbelastningen kring dessa frågor. READ MORE

 5. 5. Human-centric Service Co-Innovation in Hospitality: A practice-based view

  University essay from Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Author : Philipp Rösch; [2020]
  Keywords : User-based Services Innovation; human-centric innovation; co-innovation practices; hospitality industry; research and development; Business and Economics;

  Abstract : Innovation is an important determinant for economic survival and growth in the hospitality industry. As a highly human-centric industry, service providers and customers as users join forces to co-innovate. READ MORE