Essays about: "bröstbensfraktur"

Found 1 essay containing the word bröstbensfraktur.

  1. 1. Välfärd hos värphönor : effekter av frigående system och inredda burar

    University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

    Author : Karolin Rask; [2019]
    Keywords : sittpinne; värprede; sandbad; luftkvalitet; fjäderplockning; naturligt beteende; socialt beteende; födosök; bröstbensfraktur;

    Abstract : I undersökningar anger de flesta europeiska konsumenter att produktionsdjurens välfärd är viktig. Inhysningssystemet har en direkt påverkan på välfärden hos värphönor. READ MORE