Välfärd hos värphönor : effekter av frigående system och inredda burar

University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Abstract: I undersökningar anger de flesta europeiska konsumenter att produktionsdjurens välfärd är viktig. Inhysningssystemet har en direkt påverkan på välfärden hos värphönor. Huruvida ett visst inhysningssystem ger förutsättningar för en god välfärd eller ej påverkas av många olika faktorer, och respektive faktor kan dessutom påverka flera aspekter av välfärden. Inredning som sittpinne, värprede och ströbad är lagstadgade i Sverige och ska således finnas oavsett inhysningssystem. Dessa tillgodoser vissa grundläggande aspekter av hönornas naturliga beteenden. Hur denna inredning är beskaffad skiljer sig dock mellan systemen, såväl som andra förhållanden. Frigående system ger en ökad rörelsefrihet och bättre möjligheter för till exempel födosök och sandbad, medan inredda burar ger mindre skador, mindre sjukdomar, bättre luftkvalitet och en bättre social kontext. Det finns förbättringspotential för båda systemen. För att uppnå en bättre välfärd kan en särskild djurvälfärdscertifiering vara ett första steg på vägen, eftersom en lagändring under rådande omständigheter skulle vara problematisk.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)