Essays about: "cytochrome 450P"

Found 1 essay containing the words cytochrome 450P.

  1. 1. Tramadol - veterinärmedicinsk placebo?

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Malin Josefsson; [2014]
    Keywords : hund; farmakokinetik ; farmakodyna mik ; metaboliter ; cytokrom 450P; människa ; häst ; dog; horse; human; pharmacokinetic; pharmacodynamics; metabolites; cytochrome 450P;

    Abstract : Tramadol är en centralt verkande opioid vars smärtlindrande effekt främst anses bero av två mekanismer. Dels en svag affinitet för μ-receptorn men även en inhiberande effekt på återupptaget av och en stimulerande effekt på den cellulära frisättningen av serotonin och noradrenalin. READ MORE