Essays about: "häst"

Showing result 1 - 5 of 672 essays containing the word häst.

 1. 1. Anslagstid för diagnostiska anestesier vid frambenshälta hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Isabelle Andersson; [2021]
  Keywords : hältutredning; mepivakain; diffusion; objektiv rörelseanalys;

  Abstract : Hälta hos häst orsakad av ortopediska skador är den vanligaste anledningen till uppsökande av veterinärvård i Sverige och kan vara kostsamt. Detta, tillsammans med att hälta innebär ett ökat djurlidande, ställer höga krav på veterinären att lokalisera det område som gör ont och ställa en diagnos för att framgångsrikt kunna behandla hästen. READ MORE

 2. 2. Smärtlindring och beteendeeffekter vid oralt administrerad cannabidiol till häst : en pilotstudie

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Anna Malmgren; [2021]
  Keywords : cannabis; cannabidiol; CBD; analgesi; kronisk smärta; biverkningar; häst;

  Abstract : Hästar med kronisk ortopedisk smärta behandlas vanligtvis systemiskt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Medicinering med NSAID kan leda till allvarliga biverkningar i form av gastrointestinala störningar som magsår och kolit. READ MORE

 3. 3. Mätning av muskelomfång med måttband : en reliabilitetsstudie på häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Natascha Jansson; [2021]
  Keywords : häst; muskel; omfångsmätning; måttband; rehabilitering;

  Abstract : Idag finns det inget enkelt och objektivt sätt att bedöma muskelstyrka på häst. Antingen behöver bedömningen ske subjektivt med hjälp av palpation, genom analys av muskelbiopsier eller genom användning av icke-validerade metoder med diagnostiskt ultraljud. Detta försvårar uppföljning av såväl behandling som träning. READ MORE

 4. 4. Ultraljudsmätning av benens muskulatur : reliabilitet av tvärsnittsmätning hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Tina Hansen; [2021]
  Keywords : muskulatur; häst; ultraljud; tvärsnitt; repeterbarhet; reproducerbarhet; intrareliabilitet; interreliabilitet; ICC; rehabilitering;

  Abstract : Att mäta muskelutveckling kan vara användbart exempelvis för att monitorera hypertrofi i samband med prestationshöjande träning eller utvärdera muskelutveckling i samband med rehabilitering efter skada. Ultraljudsmätning har visats vara en snabb, enkel, repeterbar och tillförlitlig metod för att mäta muskulatur på människa och hund. READ MORE

 5. 5. Liksidighet hos häst och ryttare : en experimentell studie med sadeltrycksmätare

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Maria Birgitta Borgström; [2021]
  Keywords : liksidighet; lateralitet; sadeltrycksmätning; ridning; dressyr; programridning; symmetri; asymmetri;

  Abstract : Liksidighet hos ridhästar anses vara en förutsättning för hög ridbarhet. Med liksidighet menas att hästen har lika lätt att utföra rörelser åt både vänster och höger. Syftet med denna studie var att undersöka om sadeltrycksmätning vid ridning kan användas för att studera liksidighet. READ MORE