Essays about: "häst"

Showing result 1 - 5 of 679 essays containing the word häst.

 1. 1. Klinisk effekt av fenbendazol hos föl med naturlig Parascaris univalens-infektion

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Julia Strandberg; [2021]
  Keywords : häst; spolmask; Parascaris spp.; Parascaris univalens; avmaskning; anthelmintika; resistens; bensimidazoler; fenbendazol;

  Abstract : Hästens spolmask, Parascaris spp., är vanligt förekommande hos föl och unga hästar. En individ som infekteras kan få sjukdomstecken från luftvägarna, men även nedsatt tillväxt och bukighet kan ibland ses. READ MORE

 2. 2. Anslagstid för diagnostiska anestesier vid frambenshälta hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Isabelle Andersson; [2021]
  Keywords : hältutredning; mepivakain; diffusion; objektiv rörelseanalys;

  Abstract : Hälta hos häst orsakad av ortopediska skador är den vanligaste anledningen till uppsökande av veterinärvård i Sverige och kan vara kostsamt. Detta, tillsammans med att hälta innebär ett ökat djurlidande, ställer höga krav på veterinären att lokalisera det område som gör ont och ställa en diagnos för att framgångsrikt kunna behandla hästen. READ MORE

 3. 3. Smärtlindring och beteendeeffekter vid oralt administrerad cannabidiol till häst : en pilotstudie

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Anna Malmgren; [2021]
  Keywords : cannabis; cannabidiol; CBD; analgesi; kronisk smärta; biverkningar; häst;

  Abstract : Hästar med kronisk ortopedisk smärta behandlas vanligtvis systemiskt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Medicinering med NSAID kan leda till allvarliga biverkningar i form av gastrointestinala störningar som magsår och kolit. READ MORE

 4. 4. Effekter av emotionell stress på ansiktsuttryck av smärta hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Sara Hidén Rudander; [2021]
  Keywords : häst; smärta; stress; stressansikte; smärtansikte;

  Abstract : Det är från tidigare studier känt att hästen inte bara har ett smärtansikte utan också ett så kallat stressansikte. Stressansiktet kan vara problematiskt ur en smärt bedömningssynpunkt, då hästen befinner sig i en klinisk miljö och upplever emotionell stress. READ MORE

 5. 5. Minskat fosforläckage från hästhagar : utvärdering av mockning som åtgärd och hästhållares syn på åtgärdsarbete för miljön

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Sofia Nyström; [2021]
  Keywords : hästgödsel; näringsläckage; rasthagar; fosforläckage; häst; övergödning; Östersjön; mockning;

  Abstract : Östersjön är kraftigt påverkad av övergödning, som beror på att en för stor mängd näringsämnen tillförs havet. Övergödande ämnena kväve och fosfor kommer framför allt från våra jordbruksmarker och förs via urlakning och ytavrinning vidare till våra sjöar, vattendrag och till slut Östersjön. READ MORE