Essays about: "dog"

Showing result 1 - 5 of 701 essays containing the word dog.

 1. 1. Hur påverkar gyltans bobyggnadsbeteende modersegenskaperna och smågrisöverlevnaden?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Michaela Österman; [2021]
  Keywords : bobyggnadsbeteende; smågrisöverlevnad; smågrisdödlighet; bobygge; grisning;

  Abstract : Suggor har en stark vilja att bygga bo innan grisning trots att deras förhållanden har förändrats mycket från att bo utomhus till att nu bo inom den konventionella produktionen. Syftet med studien är att undersöka om gyltans bobyggnadsbeteende påverkar hennes modersegenskaper och därmed antalet avvanda smågrisar och avvänjningsvikterna, samt att undersöka varför smågrisarna dör. READ MORE

 2. 2. Sambandet mellan fysisk aktivitet och hull hos hund : en jämförelse av enkätsvar, kroppshull och registrerad fysisk aktivitet med accelerometer samt pedometer

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Beatrice Lindehag Oja; [2021]
  Keywords : accelerometer; aktivitetsmätning; enkät; hund; hull; fysisk aktivitet; pedometer;

  Abstract : Fysisk aktivitet utgör en viktig del av en hunds liv. Samband mellan hull och fysisk aktivitet har identifierats i ett flertal studier, och då överhull har kopplats till diverse hälsoproblem, är det av vikt att ur ett djurvälfärdsperspektiv vidare utreda sambandet mellan hull och fysisk aktivitet hos hund. READ MORE

 3. 3. Modelling and Simulation of Hydrogen Diffusion in High Strength Steel

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Author : Vikas Vineeth Seru; Venkata Ramana Murthy Polinati; [2021]
  Keywords : Coupled temperature displacement; finite element software; high strength steel; hydrogen diffusion; material properties.;

  Abstract : This research is about modelling and simulation of how the hydrogen diffuses in high strength steels. The hydrogen diffusion in the material was examined by using finite element software with the help of material properties and some existing data. READ MORE

 4. 4. Is there hope beyond fear? Effects of social rehabilitation on unsocialized stray dogs

  University essay from Linköpings universitet/Biologi

  Author : Miriam Casaca; [2021]
  Keywords : Animal Behaviour; Free-ranging dogs; Rehabilitation; Sociability; Training; Stray dogs;

  Abstract : Unsocialized stray dogs live unrestrained in urban areas, having limited to no direct contact with humans. Aggressive behaviour towards humans leads to their apprehension to shelters, where they tend to stay permanently. READ MORE

 5. 5. Hållbarhet hos kemiska metaboliter i hundurin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Petra Andersson; [2021]
  Keywords : hund; urin; kemiska metaboliter; hållbarhet; förvaring;

  Abstract : Urinprover kan behöva skickas till externa laboratorium för analys. Om ämnet, som ska analyseras, inte är stabilt under transport kan förseningar leda till felaktiga eller missvisande resultat. Av den orsaken är det viktigt att undersöka vilka förändringar som sker i urinprover under olika temperaturförhållanden vid olika tidpunkter. READ MORE