Essays about: "dog"

Showing result 1 - 5 of 783 essays containing the word dog.

 1. 1. Svenska hundägares inställning till spannmålsfritt foder : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Sköld; Martina Sunnås; [2022]
  Keywords : DCM; djuromvårdnad; hund; hundfoder; hundägare; spannmålsfritt foder; utfodring;

  Abstract : Det finns ett enormt utbud av foder att välja mellan som hundägare idag. En typ av foder som under de senaste decennierna ökat i popularitet är spannmålsfritt foder. I spannmålsfria foder ersätts spannmål ofta med baljväxter som ärtor och linser. READ MORE

 2. 2. Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jonna Eriksson; Felicia Jonsson; [2022]
  Keywords : djuromvårdnad; hypotermi; journal; monitorering; postoperativ; PTR;

  Abstract : Djur som genomgår anestesi utsätts för flera risker, en av de vanligaste är att djuret drabbas av hypotermi. I en hypoterm kropp sker det flera fysiologiska förändringar som påverkar djuret negativt. Hypotermi kan till exempel leda till ökat syrgasbehov, dysfunktion av organsystem, ökad risk för infektioner och längre återhämtningstid. READ MORE

 3. 3. Inverkan av kuffens placering och hundens position vid indirekt blodtrycksmätning med High Definition Oscillometry

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofie Johansson; Vanessa Olli; [2022]
  Keywords : blodtryck; High Definition Oscillometry; icke-invasiv; oro; position; rädsla; stress;

  Abstract : Indirekt blodtrycksmätning är vanligt förekommande på klinik och används inom veterinärmedicin för att ge information om den kardiovaskulära funktionen hos patienten. För att erhålla tillförlitliga mätresultat är det av betydelse att ha ett standardiserat tillvägagångssätt på kliniken. READ MORE

 4. 4. An investigation of Kennel cough in Sweden focusing on canine calicivirus

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Zeeshan Afzal; [2022]
  Keywords : Kennel cough; Canine Infectious Respiratory Disease; Canine Calicivirus; Canine parainfluenza virus; B bronchiseptica; Sweden;

  Abstract : Kennel cough, which is also known as the Canine Infectious Respiratory Disease (CIRD) is a disease complex caused by several different pathogens including both viruses and bacteria. According to previous research, canine adenovirus, canine parainfluenza virus and Bordetella bronchiseptica are common causes of kennel cough. READ MORE

 5. 5. Hull hos hund och hundägarens inställning till utfodring och övervikt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Pia Gerstenlauer; Patricia Thorsell; [2022]
  Keywords : Body condition score; BCS; fetma; hullbedömning; kunskap; utfodringsrutiner;

  Abstract : Övervikt och fetma är en alltmer vanligt förekommande sjukdom hos hundar. I denna enkätstudie undersöks hundägares kunskap kring övervikt, hullbedömning och utfodring samt eventuella samband till deras egen hunds hull. READ MORE