Essays about: "djurvälvälfärd"

Found 1 essay containing the word djurvälvälfärd.

  1. 1. Hur mår minigrisen? : en enkätstudie om inhysning, djurskyddslagstiftningen, beteende och omplacering kopplat till minigrisen somsällskapsdjur

    University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Author : Melinda Salestam; [2021]
    Keywords : minigris; L80; beteende; djurvälvälfärd;

    Abstract : The available research on miniature pet pigs and their behavior is scarce. This study aims to investigate housing and whether the living conditions of miniature pet pigs is on a par with Swedish animal-welfare legislation. READ MORE