Essays about: "e shopping"

Showing result 1 - 5 of 236 essays containing the words e shopping.

 1. 1. The Marketing of Plant-Based Protein - The Beyond Meat Case: Making food alternatives appealing to multiple groups of consumers

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Avraam Esras; Johnny Tran; [2022-12-14]
  Keywords : Plant-based proteins; animal-based protein; marketing devices; store; retail; McDonald; packaging; social media; digital media; influencers; fast-food; convenient; alternative;

  Abstract : This paper aims to describe and discuss how marketing promotes plant-based proteins. Based on the frameworks of the marketing studies within green marketing and marketing devices (Callon et al., 2007; Cochoy, 2008; Peattie, 2001; Ottman et al. READ MORE

 2. 2. Temperaturens inverkan på tillväxt av olika mikroorganismer på frysta livsmedel

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Almohannad Alahmad; [2022]
  Keywords : Frysning; ; förskämning; hållbarhet; mikroorganism; upptining;

  Abstract : Metoder för att bevara mat har varit en viktig aspekt för att säkra livsmedelsförsörjningen genom historien. Frysning och andra konserveringsmetoder har använts med framgång under årens lopp för att förlänga livsmedels hållbarhetstid, men det finns ibland mikroorganismer på livsmedel som kan växa till mängder som kan leda till sjukdom och utgöra problem för individers hälsa, eller så kan de förskämma livsmedel. READ MORE

 3. 3. Direct to Consumer Business Model : Establishing Guidelines for Online D2C Customer Experience

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Author : Sofia Hillerborn; Maja Eriksson; [2022]
  Keywords : D2C Business Model; Decision-making Process; E-Commerce; Online Customer Experience;

  Abstract : The main objective of this study was to contribute to direct-to-customer (D2C) companies on the Swedish market by establishing guidelines. Despite the growing use of the model, there is meager research of its success factors. Through the investigation of the apparel and aligned industry, customer insights of components were collected. READ MORE

 4. 4. Value creation through the service consumption process in the fashion industry : An exploratory study of where value is created during the service consumption process in connection with e-commerce

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Author : Lina Almqvist; [2022]
  Keywords : Value; Service consumption process; E-commerce; Value creation; Online shopping;

  Abstract : Purpose The purpose of this study is to analyze the customer's perception of value through each stage of the service consumption process in connection with e-commerce. The aim is to see where in the different stages customers experience value. Method For this research a qualitative method was used in the form of semi structured interviews. READ MORE

 5. 5. The application of VR technology in e-commerce : A qualitative and quantitative study on shopping experience of e-commerce platform based on VR technology implantation in Taobao

  University essay from

  Author : Xie Yuning; Liu Rongjin; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE