Essays about: "Gotland"

Showing result 1 - 5 of 482 essays containing the word Gotland.

 1. 1. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Keywords : naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Abstract : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. READ MORE

 2. 2. Parametric Analysis of Thermal Comfort and Energy Efficiency in a Building Located in Different Climate Regions

  University essay from Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Author : Nikolaos Patsatzis; [2022]
  Keywords : building; thermal comfort; simulation;

  Abstract : One of the biggest challenges of a residential building, when it is designed, is to be energy efficient and to provide simultaneously many hours of thermal comfort throughout the year. So, this was the scope of this thesis: to perform a parametric analysis of thermal comfort and energy efficiency in a house that was designed for the climate of Gotland in Sweden. READ MORE

 3. 3. Kyrkogårdar och deras träd på Gotland : i ett föränderligt klimat med fokus på torka och trädsjukdomar

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Jacobsson; [2022]
  Keywords : Kyrkogårdsträd; framtidsklimat; klimatförändringar; naturtyp; miljöstressorer; abiotisk stressfaktor; biotisk stressfaktor; torkstress; patogener; skadedjur;

  Abstract : De pågående klimatförändringarna förväntas att bli mer allvarliga och frekventa, vilket kommer att öka riskerna för träddödlighet runt om i världen. Gotlands framtidsklimat kommer sannolikt att bli torrare och varmare. Dessa förändringar kan i sin tur påverka kyrkogårdsträden. READ MORE

 4. 4. Our Gotland 2040 : A study of participating organisations through the lens of collaborative governance

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Hanna Lisa Marteinsdottir; Magdalena Dolba; [2022]
  Keywords : collaborative governance; social sustainability; regional development strategy; Gotland; policy implementation;

  Abstract : On the island of Gotland in Sweden, “wicked problems” related to socioeconomic inequalities are growing. These are linked to the complex social sustainability issues that are tackled in the Regional Development Strategy “Our Gotland 2040”. READ MORE

 5. 5. Fault current injection from Inverter Based Generation in the distribution grid : A case study of distribution grid on the Swedish island of Gotland

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Author : Farsad Mansori; [2022]
  Keywords : Distribution generator; Inverter-Based Distributed Generation; Inverter Based Generation; DFIG; PSCAD; Distribution grid; Overcurrent protection;

  Abstract : This work proposes recommendations for new guidelines for fault current injection on a distribution grid. These guidelines will help improve the transition towards renewable electrical energy generation. READ MORE