Essays about: "frequent elements"

Showing result 1 - 5 of 38 essays containing the words frequent elements.

 1. 1. Continuous Parallel Approximate Frequent Elements Queries on Data Streams

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : Victor Jarlow; [2021-10-06]
  Keywords : computer science; big data; Space-Saving; Misra-Gries summary; frequent items; frequent elements; concurrent programming; Delegation Sketch; domain splitting; Count-Min Sketch; Majority algorithm; pproximate frequent-elements algorithm; approximate top-k elements algorithm;

  Abstract : The frequent elements problem involves processing a stream of elements and finding all elements that occur more than a given fraction of the time. A relaxed versionof this problem is the -approximate elements problem which allows some false positives. READ MORE

 2. 2. Utförandet av klovård på hund och dess utmaningar : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Eva-Fanny Svenningsson; Johanna Håkansson; [2021]
  Keywords : friskvård; hund; hundägare; klovård; svårigheter; vardagsskador; vardagsskötsel;

  Abstract : Klovård är en nödvändig och profylaktisk åtgärd i hundägarskapet för att undvika vardagsskador relaterade till klorna. Dock omnämns klovård enbart flyktigt i litteratur och forskning trots rapporter från Jordbruksverket som visar på att bristen på klovård är en bidragande orsak till försämrad djurvälfärd. READ MORE

 3. 3. All You Need Is LOVE: Applying Conceptual Metaphor Theory to the Beatles' Song Lyrics - A Comparative Study

  University essay from Lunds universitet/Engelska

  Author : Simon Christensson; [2021]
  Keywords : CMT; Conceptual Metaphor Theory; Cognitive Linguistics; semantics; metaphors; metaphorical concepts; conduit metaphors; orientational metaphors; ontological metaphors; The Beatles; Lennon; McCartney; song lyrics; love; the mind; Languages and Literatures;

  Abstract : This essay analyses conceptual metaphors in the Beatles’ song lyrics and observes how Lennon and McCartney’s use of metaphorical concepts evolved in the 1960’s. The study has an empirical and qualitative approach with quantitative elements, and employs the framework of Conceptual Metaphor Theory (CMT). READ MORE

 4. 4. Prestation vid avverkning med stor skördare i volymblädning

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Tobias Karlsen; [2021]
  Keywords : hyggesfritt; tidsstudie; kontinuitetsskogsbruk;

  Abstract : Intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar i Sverige. För att kunna bemöta detta ökande intresse behövs aktuell kunskap om prestationer och kostnader för hyggesfria avverkningar. Denna studie bygger på en skördares prestation i volymblädning vid varierad uttagstyrka på grundyta. READ MORE

 5. 5. Building with pollution

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Zornitsa Hristova Kovacheva; [2021]
  Keywords : Arts and Architecture;

  Abstract : Black carbon is an ever-growing global problem and one of the most important environmental issues of this generation. Black carbon, also known as soot, is a highly polluting substance and it is the second-largest polluter after carbon dioxide. READ MORE