Essays about: "glyphosate"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the word glyphosate.

 1. 1. Utvärdering av glyfosat som kommunal bekämpningsmetod : mot parkslide i Helsingborg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Li Skillö; [2021]
  Keywords : parkslide; glyfosat; reynoutria japonica; fallopia japonica; ; polygonum cuspidatum; japanese knotweed; invasive plant management; glyphosate; glyphosate ecological effects;

  Abstract : Parkslide (Reynoutria japonica) är en svårbekämpad invasiv främmande art som inte innefattas av några lagar, den sprider sig dock kraftigt runt om i Europa. Naturvårdsverket rekommenderar att den bekämpas då den är klassad som en invasiv främmande art av Artdatabanken. READ MORE

 2. 2. Gråbo : biologi och kontroll

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Cecilia Ward; [2021]
  Keywords : allergi; Artemisa vulgaris L; bekämpning; gråbo; flerårigt ogräs; kontroll; pollen; reducerad jordbearbetning; spridning;

  Abstract : Gråbo (Artemisa vulgaris L.) är ett flerårigt örtogräs. Arten finns spridd över hela världen och trivs framför allt på torrare, lättare jordar men har börjat öka på jordar med annan textur och fuktförhållanden. Ofta stöter man på gråbo i dikeskanter, på ruderatmarker och på åkern. READ MORE

 3. 3. Ogräskontroll : i odlingssystem utan glyfosat och med liten användning av herbicider och jordbearbetning

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Albin Hidén; [2020]
  Keywords : alleopati; conservation agriculture; glyfosat; glyfosatförbud; herbicid; herbicidresistens; jordbearbetning; mellangrödor; ogräs; ogräskonkurrens; ogräskontroll; reducerad jordbearbetning; växtföljd;

  Abstract : Ogräs har oftast större betydelse för en grödas avkastning än både skadeinsekter och växtsjukdomar. Ogräskontroll sker i huvudsak med användning av herbicider och jordbearbetning. En överanvändning av selektiva herbicider under lång tid har lett till att ogräspopulationer har utvecklat resistens mot dessa. READ MORE

 4. 4. Identification of mycotoxins and glyphosate in human plasma

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Author : Ida Markström; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Type one diabetes (T1D) and islet autoimmunity (IA) in people with a genetically susceptibility for the diseases can be triggered by environmental factors. It is earlier showed that the diet can be one of the environmental factors as it has been indicated that a cereal rich diet can increase the risk of developing IA. READ MORE

 5. 5. Hållbara alternativ till ogräsmedel innehållande glyfosat : för grönsaksodling på friland

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Annika Swensson Källén; [2020]
  Keywords : glyfosat; ogräs; grönsaksodling; friland; mekanisk jordbearbetning; utlakning; kvickrot;

  Abstract : Detta är en litteraturstudie som undersöker hållbara alternativa metoder för att kunna ersätta ogräsmedel innehållande glyfosat inom grönsaksodling på friland. Glyfosat är den aktiva substansen i det bredverkande ogräsmedel Roundup som har funnits på marknaden sedan slutet av 70-talet. READ MORE