Essays about: "grön lekmiljö"

Found 1 essay containing the words grön lekmiljö.

  1. 1. I Peter Pans fotspår : växter för lek på förskolegården

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Tina Johansson; [2020]
    Keywords : växter; förskolegård; funktion; Peter Pan; fantasi; slitstarka växter; grön lekmiljö; barn;

    Abstract : Intresset för den här studien har byggts på genom åren. Barn och unga har alltid engagerat mig och mitt tidigare arbete som lärare och förskolelärare har gett mig god insikt i barns lekutveckling och lärande. READ MORE