Essays about: "grief of god"

Found 1 essay containing the words grief of god.

  1. 1. Rutiner vid eutanasi av hund och katt inom svensk djursjukvård

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Kristina Ekholm; [2016]
    Keywords : Eutanasi; sorg; kommunikation; rutiner; eutanasimetoder;

    Abstract : Syftet med uppsatsen var att ta reda på vilka rutiner kring avlivning det finns i Sverige samt hur dessa skiljer sig mellan distriktveterinärstationer och djursjukhus. En litteraturöversikt genomfördes för att få en förståelse i ämnet och för att ta reda på vilken information som redan fanns. READ MORE