Essays about: "habitat use"

Showing result 1 - 5 of 281 essays containing the words habitat use.

 1. 1. Invasivitetsbedömning av Svenska stadsträd : med utgångspunkt i Malmö stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anders Rundlöf; [2022]
  Keywords : Stadsträd; invasivitet; spridningsförmåga; spridningsbarriär;

  Abstract : Exotiska stadsträdsarter används allt mer ofta inom nutida landskapsarkitektur för att tillhandahålla flera viktiga ekosystemstjänster i staden. Det pågår dock en livlig debatt om det är säkert att använda exotiska träd på detta sätt, och vissa vanliga stadsträdsarter förekommer på listor över invasiva växter. READ MORE

 2. 2. Kan tillsats av ett kommersiellt inokulum öka koloniseringen av mykorrhiza och förbättra växters vigör? : en undersökning av växters fenotyp i samband med arbuskulär mykorrhiza i besksöta (Solanum dulcamara)

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Loka Cehlin Norrman; [2022]
  Keywords : Solanum dulcamara; besksöta; mykorrhiza; AM; DSE; Inokulering; genotyp; fenotyp; friland; odlingskammare;

  Abstract : Vi lever i en evigt föränderlig värld där dagens miljöförändringar i samband med en ökad population ställer höga krav på våra bönder att producera starka och motståndskraftiga grödor. Ett sätt att bemöta dessa problem kan vara att använda sig av naturliga biostimulanter i sin odling som förbättrar växternas allmänna tillstånd. READ MORE

 3. 3. WIND POWER MANAGEMENT:RISK ANALYSIS FOR WIND POWER PROJECTS IN NORTH SWEDISH WHITE-TAILED SEA EAGLE HABITATS

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Björn Larsson; [2022]
  Keywords : Carrying capacity; density-dependent effect; displacement effect; land use;

  Abstract : By investigating the scope of future wind turbine projects in north Swedish coastal regions and Lapland inland, identification of especially sensitive areas and the effect of wind farm location for the white- tailed sea eagles (WSE) Haliaeetus albicilla at these sites were evaluated. Since the 1980s the WSE the population growth has been stable and intensified in the last two decades, the upgoing trend is evident especially at coastal areas of the Bothnian Sea and Lapland inland, these regions are also considered suitable for wind farm projects. READ MORE

 4. 4. Älgens och skogshönsens nyttjande av ett två år gammalt brandfält

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Alice Kårehagen; Hannah Sophie Jakob; [2022]
  Keywords : älg; Alces alces; skogshöns; Tetraoninae; brand; skogsbrand; älgbete; Ljusdal;

  Abstract : Forest fires have had an extensive impact on our landscapes. Natural forest fires are especially important for the regeneration of pine and nutrition cycle in the boreal zone. READ MORE

 5. 5. The invasive Himalayan balsam : Current status in Umeå, Northern Sweden

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Author : Bailey Snider; [2022]
  Keywords : Himalayan balsam; abundance; habitat; environmental features; Impatiens glandulifera;

  Abstract : Impatiens glandulifera is an invasive species throughout Europe. It was introduced to the wild in 1918 by escape from private gardens as well as the transport of garden soil and waste. Impatiens glandulifera prefers moist soils with moderate shade and commonly grows in riparian environments. READ MORE