Essays about: "human-wellbeing"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the word human-wellbeing.

 1. 1. Förutsättningar och möjligheter för växtgestaltning med luftrenande effekt i tunnelbanan

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Lekander; [2019]
  Keywords : luftrenande växter; tunnelbanemiljö; underjordisk design; luftkvalitet; stationsdesign;

  Abstract : Växtgestaltning är ett holistiskt tillvägagångssätt för att skapa platsbildning och även utnyttja växters och utformningars gentjänster. Uppsatsen tillämpar disciplinen på tunnelbanestationer med huvudsakligt syfte att minska luftföroreningar. Både växtval och stationens utformning visar sig kunna bidra till förbättrad luftkvalitet. READ MORE

 2. 2. Återhämtning i stadsmiljö : ett gestaltningsprogram för Tunaparken i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Astrid Berglund; [2018]
  Keywords : landskapsarkitektur; restorativ park; stadsmiljö; stressreducering; återhämtning;

  Abstract : Allt fler grönområden försvinner på grund av den ökande urbaniseringen och förtätningstrenden i städerna vilket anses ha en negativ följd för människors välbefinnande och hälsa. Kopplingen mellan vistelse i naturlika miljöer och minskad stress har länge varit känd. READ MORE

 3. 3. Phytoremediation of heavy metal polluted soils in marginalised regions: opportunities, limitations and sustainable development

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Author : Lesya Pronoza; [2017]
  Keywords : Phytoremediation; sustainable development; marginalised regions; cadmium; Nicaragua;

  Abstract : Soil pollution is one of the problems that obstruct sustainable development in the affected regions, posing a threat to the local environment, ecosystems and human wellbeing. Phytoremediation is one of the techniques used to clean polluted soils. READ MORE

 4. 4. The effects of fuel tax on demand for environmentally friendly cars : a fixed effects model

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Alma Dahl; [2017]
  Keywords : fixed effects model; fuel taxes; environmentally friendly cars;

  Abstract : The emissions of greenhouse gases have for long been a big issue for the planet and the human wellbeing. A tax on fossil fuels and emitted greenhouse gases have been introduced in Sweden, among other countries. The tax is an attempt to decrease the use of fossil fuels along with the emissions. READ MORE

 5. 5. Towards a Green Global Golden Age? : ICT enabled cornucopian sustainability and a suggestion for its reform

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Kai Christian Wagner; [2017]
  Keywords : green growth; rebound effect; human development; doughnut economics; sustainability science; Social Sciences;

  Abstract : This conceptual thesis analyses Carlota Pérez vision of a ‘Green Global Golden Age’ that is supposed to reconcile the tension between economic growth and sustainability (Pérez, 2016b). Aiming to address the pressing issue of continued unsustainability, Pérez’ proposed solution is based on the assumption that technological innovation in the field of Information and Communication Technologies (ICT) can successfully decouple economic growth from unsustainable levels of raw material consumption and environmental pollution. READ MORE