Essays about: "human-wellbeing"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the word human-wellbeing.

 1. 1. Examining the Relationship Between Pet-Ownership & Human Physical and Psychological Wellbeing

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Author : Hanna Rehnfeldt; [2020]
  Keywords : Attachment; Childhood; Human Wellbeing; Pet-Ownership; Social Support;

  Abstract : Despite copious research into the association between pet-ownership and human wellbeing in general, empirical data is contradictory and research focusing on the effect of pet-ownership across the lifespan is fundamentally lacking. This study provides analysis and discussion on the relationship between pet-ownership in childhood & human physical and psychological wellbeing in young adulthood. READ MORE

 2. 2. Förutsättningar och möjligheter för växtgestaltning med luftrenande effekt i tunnelbanan

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Lekander; [2019]
  Keywords : luftrenande växter; tunnelbanemiljö; underjordisk design; luftkvalitet; stationsdesign;

  Abstract : Växtgestaltning är ett holistiskt tillvägagångssätt för att skapa platsbildning och även utnyttja växters och utformningars gentjänster. Uppsatsen tillämpar disciplinen på tunnelbanestationer med huvudsakligt syfte att minska luftföroreningar. Både växtval och stationens utformning visar sig kunna bidra till förbättrad luftkvalitet. READ MORE

 3. 3. Återhämtning i stadsmiljö : ett gestaltningsprogram för Tunaparken i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Astrid Berglund; [2018]
  Keywords : landskapsarkitektur; restorativ park; stadsmiljö; stressreducering; återhämtning;

  Abstract : Allt fler grönområden försvinner på grund av den ökande urbaniseringen och förtätningstrenden i städerna vilket anses ha en negativ följd för människors välbefinnande och hälsa. Kopplingen mellan vistelse i naturlika miljöer och minskad stress har länge varit känd. READ MORE

 4. 4. Exploring the role of urban environments for human wellbeing: an analysis of people's experiences in Madrid

  University essay from Stockholms universitet/Stockholm Resilience Centre

  Author : Paloma Franco Nieto; [2018]
  Keywords : PPGIS; experiences; perceived environmental qualities; restorative environments; wellbeing; Madrid;

  Abstract : If urban planning is to ensure wellbeing while reducing negative environmental impacts, a better understanding on how different urban environments support or hinder wellbeing is needed. This thesis uses softGIS methodology to understand how different urban environments impact people’s experiences in Madrid. READ MORE

 5. 5. On the other end of research : Two cases of knowledge exchange in small-scale fisheries in Zanzibar, Tanzania

  University essay from Stockholms universitet/Stockholm Resilience Centre

  Author : Viola Hakkarainen; [2018]
  Keywords : knowledge exchange; science-society interaction; knowledge systems; small-scale fisheries; Zanzibar;

  Abstract : Sustainability science has recently adopted a more action-oriented approach in addition to purely increasing knowledge. It is argued that mobilising more and better knowledge is needed for sustaining human wellbeing and promoting sustainable development. READ MORE