Essays about: "importance of literature review"

Showing result 1 - 5 of 466 essays containing the words importance of literature review.

 1. 1. Livet efter en diagnos : Patienters upplevelse av att leva med bröstcancer

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Author : salim sara; Khalif mohamed Amal; [2019]
  Keywords : Breastcancer; experience; limitations; nurse; relatives; support; Begränsningar; bröstcancer; närstående; sjuksköterskor; stöd; upplevelser;

  Abstract : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna som drabbar kvinnor i Sverige. Sjuksköterskor som saknade en onkologisk utbildning upplevde att det var svårt att vårda kvinnor med bröstcancer. Kvinnors närstående upplevde ett stort ansvar att ta hand om kvinnorna. READ MORE

 2. 2. Delivery Reliability and Public Procurement - A Case Study on a Healthcare Provider

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Christofer Sjöquist; [2019]
  Keywords : Delivery Reliability; Purchasing; Public Healthcare; Technology and Engineering;

  Abstract : Assuring delivery reliability is a vital part for any organisation in a supply chain, and in few cases could the consequences of a failed delivery be as dire as they would in the case of a healthcare provider. However, delivery reliability is not a well-studied subject within the context of public healthcare procurement. READ MORE

 3. 3. Developing Key Fire Safety Indicators for Retail Buildings – Using a Multi Attribute Decision Making Method with a Hierarchical Approach

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Author : Anders Olsson; [2019]
  Keywords : KPI; Key Performance Indicators; Fire Safety Indicators; Risk Indicators; Risk Analysis; Risk Management Process; Risk Monitoring; Fire Risk Level; Multi Attribute Decision Making; MADM; Hierarchical Approach; Technology and Engineering;

  Abstract : In order to develop indicators measuring the most important aspects of fire safety, the initial approach undertaken was to identify the fire safety components that have the largest importance to a building’s overall fire safety, and to let these components form the basis for the indicator development. Through the use of a Multi Attribute Decision Making (MADM) methodology with a hierarchical approach, the most important components in relation to a building’s overall fire safety were identified. READ MORE

 4. 4. HOW TO ACHIEVE AND ENHANCE TRACEABILITY : A study about how traceability could beimproved within manufacturing processes

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Author : Lisa Grunning; [2019]
  Keywords : Traceability; traceability system; traceability method; traceability implementation; total quality management; manufacturing company; Industry 4.0; Spårbarhet; spårbarhetssystem; spårbarhetsmetod; spårbarhetsimplementering; total kvalitetsledning; tillverkande företag; Industri 4.0;

  Abstract : The trends for manufacturing organizations are continuously increased customer expectations and demands, together with globalization of both markets and competition. As we are currently approaching the fourth industrial revolution and in order to stay competitive, companies need to adopt technological changes, differentiate themselves and improve their digital maturity. READ MORE

 5. 5. Rhodococcus equi : profylaktiska åtgärder för att minska prevalensen

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jonna Martinsson; [2019]
  Keywords : Rhodococcus equi; förebyggande åtgärder; hyperimmuniserad plasma;

  Abstract : Infektioner orsakade av Rhodococcus equi kan ge upphov till allvarliga pneumonier hos föl under dess första halvår i livet. Bakterien är en saprofyt som kan använda sig av dött material i jorden för att överleva. READ MORE