Essays about: "importance of literature review"

Showing result 1 - 5 of 592 essays containing the words importance of literature review.

 1. 1. Digitalization: An alternative method of tourism in order to reduce transportation

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Georgios Skarpetis; Johan Persson; [2021-06-11]
  Keywords : Tourism; digital tourism; virtual tourism; tourism emissions; types of tourism;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 2. 2. Patterns and Determinants of Payout Policy in the 21-st Century : A study of the Nordic Countries.

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Tatiana Silva da Costa; Abubacarr Sidy Nyassi; [2021]
  Keywords : Firms’ factors; cash dividends; share repurchases; payout ratio; Dividend Irrelevance Theory; Signaling Theory; Agency Theory; Life-cycle Theory; Substitution and Flexibility Hypotheses;

  Abstract : Payout policies is one of the most discussed topics in corporate finance. Since Miller & Modigliani (1961) dividend irrelevance theory, which was based on perfect markets, many theories have been developed in order to incorporate market imperfections to payout decisions. READ MORE

 3. 3. Verktyg för utveckling av publika vattennära mötesplatser i städer : en undersökning, tillämpning och utvärdering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Harrysson; Amanda Jarhage; [2021]
  Keywords : blåa mötesplatser; social mötesplats; vattnets potential; vattnets kvaliteter; verktyg; checklista;

  Abstract : Runt om i världen expanderas och förtätas städer i takt med att befolkningen ökar. En stad som förtätas med bebyggelsestruktur går följaktligen miste om ytor och mellanrum som är värdefulla ur många perspektiv. READ MORE

 4. 4. Trädens betydelse för kulturella ekosystemtjänster : en översiktlig kunskapssammanställning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linus Nilsson; [2021]
  Keywords : träd; kulturella ekosystemtjänster; ESTER; urban skog; stadsträd;

  Abstract : Ekosystemtjänster används i allt större utsträckning för att visa på de värden naturen i vår vardag bidrar med. I vår urbana miljö utgör träden en stor del av den gröna infrastrukturen. READ MORE

 5. 5. Vendor rating strategies to mitigate the effects of cereal supply variations : A case study at a manufacturing company in the food industry

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Author : Johanna Marby; [2021]
  Keywords : Cereals; purchasing process; vendor rating;

  Abstract : Raw material of high quality and in sufficient quantities is of great importance to manufacturing companies. However, the availability of such raw material is often uncertain. One such important raw material is cereals because the consumption of food products containing cereals is very common. READ MORE