Essays about: "importance of literature review"

Showing result 1 - 5 of 841 essays containing the words importance of literature review.

 1. 1. Hur kan bostadsgårdar utformas mer hållbart? : inriktning på ekologisk hållbarhet och hälsa

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Astrid Toftegaard Jensen; Jessica Larsson; [2024]
  Keywords : hållbarhet; bostadsgård; växter; markmaterial; ekosystem; biologisk mångfald; hälsa; ekosstemtjänster;

  Abstract : I takt med en växande befolkning och urbanisering ökar efterfrågan på bostäder avsevärt. Detta resulterar i att grönområdena minskas och viktiga naturvärden går förlorade för att tillgodose den växande efterfrågan. Bostadsgårdens yta har stor potential och möjligheter vid skapandet av hållbara städer. READ MORE

 2. 2. Kommunicera mera om biologisk mångfald : hur man genom att engagera trädgårdsägare kan främja den urbana biologiska mångfalden, med Malmö i fokus

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Marnfeldt; [2024]
  Keywords : Urban biologisk mångfald; kommunikation; privat trädgård; Malmö stad;

  Abstract : Biologisk mångfald utgör grunden för naturens livsviktiga funktioner som är avgörande för vår välfärd. Idag hotas den biologiska mångfalden såväl lokalt som globalt, vilket är en oroväckande utveckling för vår framtid. Ett av de hot som biologisk mångfald möter är den ökade urbaniseringen som pågår i världen. READ MORE

 3. 3. Testing a contemplative landscape method to design a stress-reducing therapeutic landscape for the Mellanorrlands Hospice

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Artemeva; [2024]
  Keywords : Therapeutic garden; contemplation; stress reduction; palliative care; hospice centre;

  Abstract : This thesis explores the effectiveness of the Contemplative Landscape Method (CLM) in designing a stress-reducing therapeutic landscape for Mellanorrlands Hospice, aimed at improving the well-being of palliative care patients. With the increasing importance of palliative care due to an ageing population and the growing demand for hospice services, this study addresses the pressing need for therapeutic landscapes that make a positive contribution to the emotional and psychological health of patients and staff. READ MORE

 4. 4. How to Draw a Circle: Investigating Relationship Management in Circular Business Companies

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Author : Louise Lee Hultberg; Aidan Luke Catterall Byrne; [2024]
  Keywords : Circular Business Models; Sustainability; Relationship Management; Circular Ecosystems; Constructivist Grounded Theory;

  Abstract : Despite the recent surge in circular business model (CBM) research, the discipline is still in its infancy. The field is primarily driven by practitioners and lacks suggestive frameworks, which complicates current CBM trials. READ MORE

 5. 5. Nurses' experiences of providing person-centered care for older people with dementia : A meta-synthesis of qualitative studies

  University essay from

  Author : Alice Nakindja; [2024]
  Keywords : Dementia; Person-centered care; Nurse; Older people 65 ; Qualitative studies;

  Abstract : Aims: This literature review aimed to synthesize nurses’ experiences of providing person-centered care for older people with dementia.  Background: Life radically changes for people with health problems, especially dementia. The number of people with dementia is increasing due to the rapid increase of the aging population. READ MORE