Essays about: "hälsa"

Showing result 1 - 5 of 2251 essays containing the word hälsa.

 1. 1. Sambandet mellan fysisk aktivitet och hull hos hund : en jämförelse av enkätsvar, kroppshull och registrerad fysisk aktivitet med accelerometer samt pedometer

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Beatrice Lindehag Oja; [2021]
  Keywords : accelerometer; aktivitetsmätning; enkät; hund; hull; fysisk aktivitet; pedometer;

  Abstract : Fysisk aktivitet utgör en viktig del av en hunds liv. Samband mellan hull och fysisk aktivitet har identifierats i ett flertal studier, och då överhull har kopplats till diverse hälsoproblem, är det av vikt att ur ett djurvälfärdsperspektiv vidare utreda sambandet mellan hull och fysisk aktivitet hos hund. READ MORE

 2. 2. Vegetationens betydelse på skolgården : för barns lek och aktivitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Wahlström; [2021]
  Keywords : vegetation; skolgård; lekplats; utemiljö; barn; lek; aktivitet;

  Abstract : När vuxna människor minns tillbaka på sin skolgång, är oftast de starkaste minnena kopplade till skolgården. Skolgården är en viktig plats i vardagen för barn, där de kan utvecklas, hålla sig fysiskt aktiva och leka under sina raster. Forskning visar att det är bra för barns hälsa att vistas nära naturen. READ MORE

 3. 3. Association between cognitive measures, global brain surface area, genetics, and screen-time in young adolescents : Estimation of causal inference with machine learning

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Evgenija Kravchenko; [2021]
  Keywords : Causal modelling; DirectLiNGAM; PGS; intelligence; screen time; cognitive development; Kausal modellering; DirectLiNGAM; PGS; intelligens; skärmtid; kognitiv utveckling;

  Abstract : Screen media activity such as watching TV and videos, playing video games, and using social media has become a popular leisure activity for children and adolescents. The effect of screen time has been a highly debated topic; however, there is still very little known about it. READ MORE

 4. 4. Design and implementation of embedded system for chl-a fluorescence detection

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Anargyros Katsogridakis; [2021]
  Keywords : Embedded systems; Microcontrollers; Harmful algal bloom; Climate change; chl-a fluorescence; Inbyggda system; mikrokontroller; skadlig algblomning; klimatförändring; chl-a-fluorescens;

  Abstract : Over the last decades, the effects of climate change have become increasingly evident across natural environments. Apart from other areas, climate change poses a serious threat on water quality. READ MORE

 5. 5. Digital transformation: How does physician’s work become affected by the use of digital health technologies?

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Author : Jakob Schultze; [2021]
  Keywords : Digital transformation; digital health technologies; physicians; mobile health mHealth ; electronic health eHealth ; artificial intelligence AI ; machine learning ML ; online health; electronic health records EHR ; digital communication.;

  Abstract : Digital transformation is evolving, and it is driving at the helm of the digital evolution. The amount of information accessible to us has revolutionized the way we gather information. Mobile technology and the immediate and ubiquitous access to information has changed how we engage with services including healthcare. READ MORE