Essays about: "minskning"

Showing result 1 - 5 of 385 essays containing the word minskning.

 1. 1. Treatment effects and adherence of van Beek activator during the first year comparing two wear-time prescriptions assessed by microsensors: a randomized clinical trial

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Sandra Wither; Sofia Myllenberg; [2020]
  Keywords : adherence; class II malocclusion; overjet reduction; TheraMon; van Beek activator;

  Abstract : Syfte: Syftet med denna studie var att utvärdera följsamheten och förändringen i det horisontella överbettet hos patienter som behandlas med en van Beek-aktivator, under det första behandlingsåret, genom att jämföra två rekommenderade användningstider; 8 timmar och 12 timmar. Material och metod: Totalt 20 patienter, 9 flickor och 11 pojkar, med en medelålder på 10,0 år, ingick i undersökningsmaterialet. READ MORE

 2. 2. Park för biologisk mångfald : ett förslag för utformning med fokus på pollinerande insekter och fåglar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofie Valtinat; [2020]
  Keywords : ekologisk design; gestaltning; indikatorarter; habitatkrav; solitärbin; humlor; dagfjärilar; fåglar;

  Abstract : Biologisk mångfald minskar, och att ta hänsyn till den även i urban planering blir viktigare och allt vanligare. Urbanisering ses som en av de största faktorerna till minskad biologisk mångfald, men urbana områden kan även tillhandahålla habitat som gynnar en mängd arter. READ MORE

 3. 3. Effekten av mekanisk tandborstning respektive ultraljudstandborstning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Brissman; Sara Wiman; [2020]
  Keywords : hund; tandrengöring; munhälsa; parodontit; tandborste; tandborstning; ultraljudstandborste; emmi pet; gingivit; plack; tandsten;

  Abstract : Dålig munhälsa är ett vanligt problem hos hundar. En icke upprätthållen munhälsa kan leda till parodontit och orsaka smärta och nedsatt välfärd för drabbade hundar. En effektiv metod för att upprätthålla en god munhälsa och förebygga parodontit är kontinuerlig tandborstning. READ MORE

 4. 4. An exploration of the neural correlates of turn-taking in spontaneous conversation

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Author : Ambika Kirkland; [2020]
  Keywords : Alpha suppression; conversation; electroencephalography EEG ; hyperscanning; mu rhythm; turn-taking; Alpha-suppression; elektroencefalografi EEG ; hyperscanning; mu-rytmen; samtal; turtagning;

  Abstract : This project added to the sparse body of research on the neural underpinnings of turn-taking with an electroencephalography (EEG) investigation of spontaneous conversation. Eighteen participants (3 male, 15 female, mean age 29. READ MORE

 5. 5. Tape solution in photovoltaic mini modules : A study into how the optical and electrical properties are affected by a novel method of assembling photovoltaic modules

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Alexander Potter; [2020]
  Keywords : solar cell; solar modules; light; reflectance; LBIC; optics; solceller; solcellsmoduler; ljus; reflektion; LBIC; optik;

  Abstract : The goal of this thesis is to, on behalf of JB Eco Tech, investigate a novel method of interconnecting photovoltaic (PV) modules. The principle is to stick the interconnecting strings on the cells with a transparent tape instead of soldering. READ MORE