Essays about: "nätverk."

Showing result 1 - 5 of 800 essays containing the word nätverk..

 1. 1. Simulation & Analysis of Peer-to-Peer Network Quality for Measurement Scheduling : Online algorithms, Application for Network QoS Monitoring

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Gustaf Lindstedt; [2019]
  Keywords : network; measurement; scheduling; peer; simulation; adwin; adaptive; window; mean; variance; online algorithm;

  Abstract : With the growing dependency on Internet connectivity in our daily lives, monitoring connection quality to ensure a good quality of service has become increasingly important. The CheesePi project aims to build a platform for monitoring connection quality from the home user’s perspective. READ MORE

 2. 2. A self-normalizing neural network approach to bond liquidity classication

  University essay from KTH/Matematisk statistik

  Author : Gustav Kihlström; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Bond liquidity risk is complex and something that every bond-investor needs to take into account. In this paper we investigate how well a selfnormalizing neural network (SNN) can be used to classify bonds with respect to their liquidity, and compare the results with that of a simpler logistic regression. READ MORE

 3. 3. Human Grasp Synthesis with Deep Learning

  University essay from KTH/Robotik, perception och lärande, RPL

  Author : Sylvain Potuaud; [2018]
  Keywords : machine learning; deep learning; generation; grasp; 3d; object interaction; human grasp; realistic grasp;

  Abstract : The human hands are one of the most complex organs of the human body. As they enable us to grasp various objects in many different ways, they have played a crucial role in the rise of the human race. Being able to control hands as a human do is a key step towards friendly human-robots interaction and realistic virtual human simulations. READ MORE

 4. 4. Bredband som katalysator för gemenskap och kollektivt handlande : en studie om bredbandsutbyggnadens sociala påverkan på lokalsamhället

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oscar Kanzler; [2018]
  Keywords : Socialt kapital; tillit; kollektiv handling; lokalsamhälle; byalag; lokal gemenskap; nätverk; bredband;

  Abstract : Där ett kommersiellt eller kommunalt intresse för bredbandsutbyggnad saknas måste invånarna på landsbygden organisera sig om de önskar tillgång till en fiberanslutning. Detta kräver ett samarbete och tillit mellan invånarna för att lyckas driva ett bredbandsprojekt på egen hand. READ MORE

 5. 5. Restaurering av grön infrastruktur för fyra naturskogsarter på Söderåsen i Skåne

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Johanna Schroeder; [2018]
  Keywords : entita; mindre hackspett; taggbock; bokblombock; GIS; habitatmodell;

  Abstract : Det intensiva brukandet av svenska skogar har inneburit att många arter missgynnats och hälften av landets rödlistade arter är knutna till skogslandskapet. Sverige har förbundit sig att bevara den biologiska mångfalden och ett verktyg i detta arbete är att jobba med grön infrastruktur. READ MORE