Essays about: "Urbanisering"

Showing result 1 - 5 of 179 essays containing the word Urbanisering.

 1. 1. Förvildade medicinalväxter i svensk natur : en sammanfattning av sju olika arter som kan nyttjas i medicinskt syfte

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Kimberly Morgan; [2021]
  Keywords : Urtica dioica; Hypericum perforatum; Plantago major; Rhodiola rosea; Filipendula ulmaria; Valeriana officinalis; Achillea millefolium; fytoterapi; fytokemi; farmakognosi;

  Abstract : Allt mer förlitar vi oss på receptbelagd konventionell medicin som finns att köpa i apotek, även om den kan ha kraftiga biverkningar. I takt med en ökad global urbanisering tynar intresset för att förebygga sjukdomar med hjälp av fytoterapi sakta bort. READ MORE

 2. 2. En kritisk granskning och utveckling av metoden Analysverktyg för värdering och utveckling av lekplatskvalitet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cornelia Filipsson; [2020]
  Keywords : analysverktyg; lekplats; lekvärde; barnperspektiv;

  Abstract : Den pågående urbanisering och förtätning i städer gör att barns möjligheter till självständiga rörelsemönster försvinner. På grund av det blir offentliga lekplatsers roll att locka till utelek en allt viktigare funktion i städer. READ MORE

 3. 3. Planning and implementing sustainable urban drainage systems in the built environment

  University essay from Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Author : Madeleine Hellberg; [2020]
  Keywords : stormwater; sustainable stormwater management; sustainable urban drainage systems; SUDS; green-blue infrastructure; GBI; dagvatten; hållbar dagvattenhantering; hållbara urbana dagvattensystem; grön-blå infrastruktur;

  Abstract : Our planet stands before many great challenges, where climate change and urbanization are two of the major challenges. One of the challenges due to climate change is the increased amount of precipitation and of extreme rainfall, which creates a higher amount of stormwater within the urban areas and an increased risk of urban flooding. READ MORE

 4. 4. Placemaking - en process som främja social hållbarhet i stadsplanering? : en undersökning i teori och exempel från skandinavisk praktik

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Leufvén; Maria Nilsson; [2020]
  Keywords : placemaking; social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; skandinavien; tillfälliga installationer; medborgarmedverkan;

  Abstract : En hållbar utveckling är högt på agendan i dagens stadsplanering. I takt med den starka urbanisering som sker blir staden en allt viktigare arena för att hantera den sociala pelaren av en hållbar utveckling. Att människor är delaktiga och involverade i utvecklingen av sin omgivning är viktigt för social hållbarhet i stadsplanering. READ MORE

 5. 5. The Green Area Factor, Green Infrastructure and Biodiversity : An investigation of the preservation of urban biodiversity within the city of Stockholm

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Alice Wikström; [2020]
  Keywords : Biodiversity; Urban Areas; Ecosystem Services; Green Infrastructure; Biotope Area Factor; Urban Planning; Urban Biodiversity; Sustainable Environment; Development District; Green Area Factor; Stockholm; Sweden; Green Infrastructure; Sustainable Urban Planning; Sustainable Development;

  Abstract : Urbanization is increasing around the world and causes distress on the urban green areas as more and more people moves into cities. This leads to expansion and densification of the city and green areas within and around the cities run the risk of being exploited and fragmented. READ MORE