Essays about: "on animals"

Showing result 1 - 5 of 1734 essays containing the words on animals.

 1. 1. Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jonna Eriksson; Felicia Jonsson; [2022]
  Keywords : djuromvårdnad; hypotermi; journal; monitorering; postoperativ; PTR;

  Abstract : Djur som genomgår anestesi utsätts för flera risker, en av de vanligaste är att djuret drabbas av hypotermi. I en hypoterm kropp sker det flera fysiologiska förändringar som påverkar djuret negativt. Hypotermi kan till exempel leda till ökat syrgasbehov, dysfunktion av organsystem, ökad risk för infektioner och längre återhämtningstid. READ MORE

 2. 2. An ecological investigation of spiders in coastal meadows : in Uppland and Sörmland

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Marie Langbak; [2022]
  Keywords : Spiders; coastal meadows; ecology; diversity; invertebrates;

  Abstract : Coastal meadows are important habitats for many animals, but the habitats are threatened by changes in land use such as abandonment of grazing. On the Swedish East coast, many coastal meadows can be found and they are highly influenced by the brackish marine environment which supports large populations of spiders. READ MORE

 3. 3. Histological evaluations of mesenchymal stem cell therapy in a preterm IVH rabbit model.

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för biomedicinsk vetenskap (BMV)

  Author : Emma Tordebrand; [2022]
  Keywords : histochemistry; immunofluorescence; immunohistochemistry; intraventricular hemorrhage; mesenchymal stem cells; peroxidase stain; rabbit brain; histokemi; immunfluorescens; immunhistokemi; intraventrikulär blödning; kaninhjärna; mesenkymala stamceller; peroxidasfärgning;

  Abstract : Human mesenchymal stem cell (MSC) therapy has shown neuroprotective effects and improvement on recovery from neonatal intraventricular hemorrhage (IVH). This study focused on histological evaluations of human amniotic fluid MSC therapy during early prenatal life in a preterm IVH rabbit model. READ MORE

 4. 4. Temporal, climatic and spatial variation in the distribution and activity patterns of the raccoon (Procyon lotor) in Hainich National Park, Germany

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Maria Grüneberger; [2022]
  Keywords : raccoon; procyon lotor; hainich National Park; canopy Walk; camera trapping; nocturnality; ground temperature; habitat preference; european beech; fagus sylvatica; anthropogenic influence;

  Abstract : The raccoon (Procyon lotor) has been a part of German fauna since the 1920s, following a number of releases and escapes from captivity. This study intends to investigate the distribution and activity patterns of this non-native mesopredator in Hainich National Park, which lies in Central Germany, in-between 3 core areas of established raccoon populations. READ MORE

 5. 5. Skillnader i smärtuttryck hos halta mjölkkor före och efter behandling av ortopediska sjukdomar

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Alexandra Granlund; [2022]
  Keywords : smärtuttryck; nötkreatur; mjölkkor; hälta; smärtansikte; smärtskala;

  Abstract : Smärta är ett viktigt djurvälfärdsproblem hos nötkreatur och ortopediska sjukdomar som orsak till smärta är vanligt förekommande. Användningen av smärtlindring till nötkreatur varierar i hög grad vilket kan hänga ihop med svårigheterna till smärtbedömning. READ MORE