Essays about: "pet ownership"

Found 2 essays containing the words pet ownership.

 1. 1. Påverkas människans hälsa av att äga en hund? : fysiska och psykiska aspekter

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Linnea Streng Lindström; [2015]
  Keywords : hundägande; fysiska och psykiska hälsoeffekter; kardiovaskulära sjukdomar; depression; pet ownership; physical and mental health effects; cardiovascular diseases; depression;

  Abstract : Hunden har funnits vid människans sida i över 14 000 år och har länge haft en viktig roll i samhället. Hunden kan ha flera olika arbetsuppgifter, men idag fungerar de flesta hundar som sällskapshundar. READ MORE

 2. 2. Att vara död är inget lidande

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Lina Flyrén; [2014]
  Keywords : avlivning; djuretik; sällskapsdjur; euthanasia; animal ethics; pets;

  Abstract : Veterinärer måste navigera mellan många olika intressen och faktorer i sin yrkesutövning: djuret, dess djurägare, samhällets förväntningar, kollegial lojalitet och ekonomiska överväganden. Det är inte alltid självklart vilka intressen som ska väga tyngst; speciellt inte då synen på djurs moraliska status och (egen)värde varierar, både inom yrkeskåren, befolkningen i stort och inom moralfilosofin. READ MORE