Essays about: "pet ownership"

Found 4 essays containing the words pet ownership.

 1. 1. Private Equity & Pets: A study on the effects of Private Equity entry on the Swedish veterinary care market for companion animals

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Author : Ragnar Broström; Lukas Bergman; [2019]
  Keywords : Private Equity; Veterinary Care; Market Consolidation; Supplier Induced Demand; Moral Hazard;

  Abstract : Investigating changes in veterinary care prices in Sweden resulting from the entry of private equity owned clinics and market consolidation. The study uses panel data between 2005 and mid-2016 on veterinary charges for insured dogs to measure the extent to which the growth in price on veterinary services have changed on a per episode basis, meaning the collective series of treatments, for a specific diagnosis of a dog. READ MORE

 2. 2. Marsvinet som patient : omvårdnad och förberedande beteendeträning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofie Häggmark; Sofia Palm; [2019]
  Keywords : marsvin; omvårdnad; djursjukvård; djursjukskötare; beteendeträning; förstärkning; stress; narkos; hantering;

  Abstract : Intresset för och ägandet av exotiska sällskapsdjur ökar varje år och därmed ökar även be-hovet av djursjukvård anpassad till dessa djurslag. Trots detta berörs exotiska sällskapsdjur väldigt lite i Sveriges djursjukskötarutbildning. READ MORE

 3. 3. Påverkas människans hälsa av att äga en hund? : fysiska och psykiska aspekter

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Linnea Streng Lindström; [2015]
  Keywords : hundägande; fysiska och psykiska hälsoeffekter; kardiovaskulära sjukdomar; depression; pet ownership; physical and mental health effects; cardiovascular diseases; depression;

  Abstract : Hunden har funnits vid människans sida i över 14 000 år och har länge haft en viktig roll i samhället. Hunden kan ha flera olika arbetsuppgifter, men idag fungerar de flesta hundar som sällskapshundar. READ MORE

 4. 4. Att vara död är inget lidande

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Lina Flyrén; [2014]
  Keywords : avlivning; djuretik; sällskapsdjur; euthanasia; animal ethics; pets;

  Abstract : Veterinärer måste navigera mellan många olika intressen och faktorer i sin yrkesutövning: djuret, dess djurägare, samhällets förväntningar, kollegial lojalitet och ekonomiska överväganden. Det är inte alltid självklart vilka intressen som ska väga tyngst; speciellt inte då synen på djurs moraliska status och (egen)värde varierar, både inom yrkeskåren, befolkningen i stort och inom moralfilosofin. READ MORE