Essays about: "proposal change management"

Showing result 1 - 5 of 121 essays containing the words proposal change management.

 1. 1. En grön oas mellan stad och natur : ett växtgestaltningsförslag över Triangelplatsen i Stockholm med fokus på Nigel Dunnetts metodik för naturalistiska planteringar

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gustav Stål; Matilda Petersson; [2023]
  Keywords : naturalistiska planteringar; växtmix; ; växtsamhällen; ståndort; Nigel Dunnett; växtgestaltning;

  Abstract : Urbanisering, bostadsbrist och klimatförändringar är några av de faktorer som ställer högre krav på våra städer idag. Samhällen byggs i och med detta tätare och är i ständig omvandling för att anpassa sig till de problem som städerna ställs inför. I takt med urbaniseringen begränsas utrymmen till grönytor och grönska. READ MORE

 2. 2. Storm Water Management with BlueGreen Infrastructure in Urban Planning : A case-study in Krokom, Sweden

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (2023-)

  Author : Lena Suleiko Allansson; [2023]
  Keywords : Sustainable drainage system SuDS ; nature-based solutions; ecosystem services; urban water management; climate change adaption;

  Abstract : As changing climate and growing urban populations present new challenges for managing both the quantity and the quality of storm waterin cities, nature-based solutions such as blue-green infrastructure arebecoming widely considered as an alternative to grey infrastructure. The benefits, above providing storm water management at a lower cost, are increased ecosystem services. READ MORE

 3. 3. The realistic idea to be a dreamer : using utopias in landscape architecture to enable hope for a different future

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Beatrice Palmquist; [2023]
  Keywords : utopian landscape architecture; hope; speculation; future; utopia; storytelling;

  Abstract : This paper investigates whether utopia can be a lens in landscape architecture to open the imagination toward possible outcomes of the future. The springboard for the subject is a call for hope as it is the main ingredient driving change in our society. While hope is a vital resource for progression, it also demands certain conditions to thrive. READ MORE

 4. 4. Halvvägs mellan dåtid och framtid : ett anslutande gestaltningsförslag för Gjuteriparken

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Höglund; [2023]
  Keywords : järnväg; industri; postindustriella landskap; sanering; successiv gestaltning;

  Abstract : Det här arbetet tar avstamp i Malmö kommuns planer att utveckla Gjuteriparken, ett avlagt järnvägsfragment i norra Limhamn. Förfallet av tidigare järnvägsverksamhet gav upphov till platsen som den är idag: när växter etablerat sig på den gamla banvallen och ny, spontan användning uppkom i hålrummet som uppstått efter tågen slutat gå. READ MORE

 5. 5. Alléer i stadsrummet : ett konceptuellt gestaltningsförslag för Hertig Karls allé i Örebro

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emmy Nilsson; [2023]
  Keywords : Hertig Karls allé; alléer; biotopskydd; biotopskyddsområde; blandallé; träd i urbana miljöer;

  Abstract : Till följd av almsjukan som spred sig över Sverige i början av 2000-talet, förlorade Hertig Karls allé i Örebro succesivt alla sina almar (Ulmus glabra) innan 2014, och lämnade det karaktäristiska gaturummet tomt. Enligt kommunen skulle en ny gestaltning komma efter avverkningen. READ MORE