Essays about: "röntgen."

Showing result 1 - 5 of 84 essays containing the word röntgen..

 1. 1. 2D & 3D phase retrieval for propagation-based X-ray phase-contrast tomography

  University essay from Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Philip Stjärneblad; [2021]
  Keywords : Propagation-based X-ray phase-contrast tomography; PB-PCT; Propagation-based X-ray phase-contrast Imaging; PB-PCI; 2d phase retrieval; 3d phase retrieval; TIE; sinogram consistency; reconstruction artefacts; Science General;

  Abstract : Propagation-based X-ray phase-contrast tomography is a 3d imaging technique that utilizes two-dimensional projections from different angular views $\theta =[0,\pi]$ to reconstruct the 3D object information. The phase-contrast allows for higher feature contrast than conventional transmission tomography, as the phase interference gives rise to a sharp edge contrast. READ MORE

 2. 2. Bearbetning av digitala röntgenbilder : en enkätstudie i hur olika bearbetningar påverkar bedömningen av knäledsröntgen på hund och katt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Mia Hedlund; [2021]
  Keywords : digitala röntgenbilder; bearbetning; kantförstärkning; knäled; hund; katt;

  Abstract : Röntgen används dagligen i den veterinärmedicinska kliniken och är ett mycket användbart diagnostiskt verktyg. I dagsläget existerar röntgensystem där användaren har stora möjligheter att bearbeta den digitala röntgenbilden på olika sätt och på det viset skapa röntgenbilder med olika utseenden. READ MORE

 3. 3. Characterization of Radiomics Features Extracted from Images Generated by the 0.35 T Scanner of an Integrated MRI-Linac

  University essay from Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Author : Rebecka Ericsson Szecsenyi; [2020]
  Keywords : Medicine and Health Sciences;

  Abstract : Purpose: In an era of personalized oncology where the aim is to give every patient the right treatment at the right time an area of promising research is emerging called radiomics, or quantitative image analysis. The main underlying hypothesis is that pathophysiological information can be found in image texture not visible to the bare eye that can improve diagnosis, treatment adaption or be linked to a certain clinical outcome. READ MORE

 4. 4. Quality Assurance of Intra-oral X-ray Images

  University essay from Umeå universitet/Radiofysik

  Author : Dieudonne Diba Daba; [2020]
  Keywords : Intraoral; X-rays; Intraoral X-rays; Quality assurance; Quality control; image quality; dental; Intraoral; Röntgen; Kvalitetskontroll; Intraoral röntgen; tandvård;

  Abstract : Dental radiography is one of the most frequent types of diagnostic radiological investigations performed. The equipment and techniques used are constantly evolving. READ MORE

 5. 5. Potentialen i att öka precision och stabilitet av timmersortering med ny mätteknik : en studie för Braviken sågverk

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Ellen Bergvall; [2020]
  Keywords : årstidsvariation; barkavdrag; röntgen; trakeidmetoden;

  Abstract : Råvarukostnaden är ett sågverks enskilt största kostnadspost och lönsamheten vid ett sågverk påverkas i hög grad av träff i sågtimmerklasserna. Vid Braviken sågverk har träff i klass varierat med årstid, vilket har lett till en försvårad produktionsplanering med oplanerade kvalitetsutfall. READ MORE