Essays about: "relationer engagemang"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the words relationer engagemang.

 1. 1. OK generations, interact! : A quantitative case study on motivations, employer engagement, perceptive and technical affordances on internal social media from a generational perspective.

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Author : Johan Loberg; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Successful internal social media motivates and engages employees in the emerging digital world. It provides them sufficient tools to exchange skills and collaborate through these platforms. For instance, they are able to build relationships with their colleagues and employer (relatedness), learn and share their skills and expertise (competence). READ MORE

 2. 2. CSR för delade värderingar : en fallstudie av kundperspektiv hos skogs- och lantbrukskunder inom banksektorn

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Erik Grafström; [2019]
  Keywords : consumer behaviour; corporate social responsibility; CSR 2.0; Hertzberg’s two-factor theory; laddering; means-end chain; Schwartz theory of fundamental values; konsumtionsbeteende; Hertzbergs tvåfaktorteori; Schwartz teori för grundläggande värderingar; socialt ansvarstagande i företag;

  Abstract : Finansbranschen, vilken är en bransch beroende av relationer. Hållbarhetsarbete som innebär begränsning av social och miljömässig påverkan är idag en viktig del av företagande i många branscher. Hur hållbarhetsarbetet tas i uttryck kan skilja sig mycket även inom samma bransch. READ MORE

 3. 3. Sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer : en studie av explorativ karaktär kring djurhälsopersonalens roll

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Marie Murén; Sofia Meyer Ghateh; [2018]
  Keywords : Våld i nära relationer; partnervåld; våld mot djur; djurhälsopersonal; yrkesroll; sambandet;

  Abstract : Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och ofta förekommer våld mot husdjur parallellt med den sortens våld. Denna överlappning mellan våld mot djur och våld i nära relationer har utretts, vilket har resulterat i att ett samband har synliggjorts och fastställts. READ MORE

 4. 4. Investigation of Inconcistencies in Climate Policy Engagement amongst Major Corportations

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Johanna Torstensson; [2018]
  Keywords : Climate policy engagement; Inconsistent climate policy engagement; Corporate climate lobbying; Paris Agreement;

  Abstract : This report investigates inconsistencies in climate policy engagement of 16 major corporations in five industrial sectors and analyses which problem areas are significant in the inconsistency of their engagement. The purpose of this report was to scope the area of inconsistent climate policy engagement on behalf of the company GES International – Global Engagement Services, who offers advisory services in responsible investment. READ MORE

 5. 5. Hållbarhet hos underleverantörer : en fallstudie på ett modeföretag

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Sara Cedergren; Maria Davidsson; [2017]
  Keywords : code of conduct; transparens; relationer;

  Abstract : Historiskt sett har fokus inom modeföretags supply chain (SC) legat på kostnadseffektivitet och resultat, men i och med en globaliserad miljö har andra viktiga affärsområden blivit intressanta. Studier visar på att det finns interna och externa barriärer som påverkar arbetet med hållbara supply chains där det finns en problematik kring säkerställandet av hållbarhet bland leverantörer och underleverantörer. READ MORE