Essays about: "ryegrass"

Showing result 1 - 5 of 29 essays containing the word ryegrass.

 1. 1. Kolhydratsammansättning och in vitro-gasproduktion i gräs vid simulerat hästbete

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Mart Emma Lindahl; [2020]
  Keywords : fermentation; gräsarter; hästbete; in vitro-gasproduktion; kolhydrater;

  Abstract : Hästen är en gräsätare som kan livnära sig på fiberrikt betesgräs som för många hästar utgör en stor del av dieten under sommaren. Betesgräs är i föränderligt tillstånd genom avbetning där faktorer som bland annat gräsets genetiska kapacitet, botaniskt utvecklingsstadium och klimat påverkar den näringsmässiga kvaliteten. READ MORE

 2. 2. In vitro-gasproduktion hos olika gräsarter med faeces från häst som inokulant

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Stephanie Widegren; [2020]
  Keywords : in vitro-gasproduktion; fermentation; faeces; häst; inokulat; timotej; ängssvingel; engelskt rajgräs; hundäxing; rörsvingel; foderlosta;

  Abstract : Hästar är grovtarmsjäsare och basen i deras diet består av grovfoder som utgörs av gräs i ren eller blandbestånd. Gräsarternas genetiska egenskaper och reglerande mekanismer styr i interaktion med yttre faktorer arternas tillväxtmönster och näringssammansättning. READ MORE

 3. 3. The effect of a feruloyl esterase producing inoculant along with mechanical treatment prior to ensiling on fibre digestibility of grass silage

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Kiros Kelkay Haile; [2019]
  Keywords : ryegrass; in vitro incubation; feruloyl esterase; ensiling; meadow fescue; fibre digestibility;

  Abstract : Plant fibre is the main portion of dairy cattle diets. It is also important in maintaining health and proper function of the rumen. However, digestibility of fibre is relatively low, and, in most cases, it is not more than 60%. In cell walls of grasses and cereals, lignin and hemicellulose are connected, forming a matrix. READ MORE

 4. 4. Summer cover crops after harvest of early potatoes control seed weeds

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Amanda Ahlqvist; [2019]
  Keywords : cover crops; buckwheat; Fagopyrum esculentum; sudangrass; Westerwoldisch ryegrass; crimson clover; Persian clover; seed weeds; weed management; marigold; tagetes; early potatoes; potatoes;

  Abstract : To reduce pesticides and find greener alternatives for weed management in crop production has been a big issue worldwide. In Sweden, the Board of Agriculture has developed grants for farmers who use e.g. cover crops and new and greener strategies (e. READ MORE

 5. 5. Effects of cover crops and limiting resources on biomass allocation in Elymus repens (L.) Gould

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Ines Prieto; [2017]
  Keywords : elymus repens L. gould; couch grass; cover crops; competition; light; nutrients; weeds in organic farming; perennial weed;

  Abstract : Weed control has always been a major challenge in arable lands. Elymus repens (couch grass), a rhizomatous perennial grass, is a particularly problematic weed in both annual and perennial crops in temperate climates. E. repens is dominant particularly in farming systems with no or limited use of herbicides. READ MORE