Advanced search

Found 4 essays matching the above criteria.

 1. 1. Klimatprognos år 2040 : förändrade förutsättningar för svensk växtproduktion

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johan Persson; [2018]
  Keywords : klimatförändringar; självförsörjandegrad; global uppvärmning; friland; import; odlingsförutsättningar;

  Abstract : Syftet med den här litteraturstudien är att med bakgrund i Sveriges historiskt låga självförsörjandegrad som en del av den inhemska försvarsförmågan titta på vilka nya odlingsförutsättningar klimatförändringarna medför. Dessa odlingsförutsättningar har sedan parats ihop med information om odlingsförutsättningar för grödor vi idag inte odlar eller odlar mycket begränsat, inom landet för att ge en uppfattning om vilka grödor vi kan föra in i Sverige och när vi kan göra det. READ MORE

 2. 2. Coordination in the Irish Beef Sector : analyses of partership arrangements

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Martin Andersson; [2006]
  Keywords : Ireland; beef; coordination; collaboration; contracts; slaughterhouse;

  Abstract : Beef production is an important part of the Irish food sector. There are more than one million dairy cows and suckler cows in the country respectively. In 2002 the beef industry's annual turnover was €3.8 billion. READ MORE

 3. 3. Ekonomin under omläggningsåren vid övergång till kravgodkänd produktion

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Per-Niclas Bienitzer; [2004]
  Keywords : ekologiskt jordbruk; krav; ekonomi;

  Abstract : The purpose of these theses is to show the financial economical situation during the change from conventional dairy production to ecological production. The thesis is accomplished by collecting information from literature and interviews where needed. READ MORE

 4. 4. Är det lönsamt att bygga för morgondagens nötköttsproduktion?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : John Widegren; [2004]
  Keywords : nötdjur; ekonomiska aspekter;

  Abstract : Sveriges självförsörjandegrad på nötkött har minskat kraftigt de 10 senaste åren. Därför ville jag se om det fanns någon lönsamhet med att bygga nya byggnader och behålla tjurkalvar till slakt istället för att sälja dem till vidareuppfödning. READ MORE