Essays about: "urbanisering"

Showing result 1 - 5 of 123 essays containing the word urbanisering.

 1. 1. Renewable electricity for transition towards emission-free Gothenburg by 2030

  University essay from KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Author : Frida Nilsson; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Electric vehicles are on the march and are estimated to transform the current transport sector in the upcoming years. Sweden has set up a national objective of becoming independent from fossil fuels in the transport sector by 2030. READ MORE

 2. 2. Besökares motiv för rekreation i grönområden : en studie av Stadsträdgården och Stadsskogen i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Henry Larsson; [2018]
  Keywords : grönområde; motiv; preferens; rekreation; uppfattning;

  Abstract : Urbanisering och förtätning av städer ökar behovet av grönområden för rekreativa möjligheter. För landskapsarkitekter och planerare är det viktigt att förstå vilka motiv och preferenser besökare har för att uppfylla detta behov och bidra med rekreativa möjligheter för alla. READ MORE

 3. 3. En stadsplaneringsmetod för identifiering av förtätningsobjekt genom GIS : fallstudie Helsingborgs stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martin Lindell; [2018]
  Keywords : GIS; hållbar stadsplanering; förtätning; förtätningsmetod; urbanisering; Helsingborg; landskapsarkitektur;

  Abstract : Om vi vill undvika ytterligare exploatering av vår dyrbara jordbruksmark är förtätning av stadslandskapet ett alternativ för att både spara på våra resurser och minska avstånden inom staden. Projektets syfte har varit att ta fram en systematisk metod för att underlätta stadsplaneraren arbete att identifiera ytor och objekt i stadslandskapet lämpliga för förtätning. READ MORE

 4. 4. Vinterviksdalen : A project about minor architecture as developing factor in urbanizing a park in southwest Stockholm.

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Pontus Restadh; [2018]
  Keywords : shed; wall; ground; path; minor architecture; vinterviken; hägersten; landscape architecture;

  Abstract : This project deals with a transformation of a park to an entity of a urban scale. Context; Stockholm is growing but have many spaces that could connect areas but doesn’t. They often connect with small gestures but have big spaces of nothing which is experienced as unsafe and uninviting borders. READ MORE

 5. 5. Resiliens i urbana landskap : en programmering av natur-based solutions med tillämpning vid Alnälven i Oslo

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martina Rehn; Sofi Unnersjö; [2018]
  Keywords : Ecotones; ekosystem; Ellen Braae; flödesvariationer; idéupplägg; idéförslag; konnektivitet; kontext; landskap; narrativ; Nature-based Solutions; Oslo; open-ended; programmering; resiliens; skötsel; succession; transformation; älv;

  Abstract : Samtida diskussioner inom landskapsplanering och förvaltning argumenterar för behovet av att utveckla nya tillvägagångssätt, vilka förhåller sig till växande globala samhällsutmaningar som klimatförändringar och urbanisering. Det verkar tydligt att det finns ett behov av angreppssätt inom planering och förvaltning som innefattar flera skalor, även om uppdraget består i att lösa ett lokalt problem. READ MORE