Essays about: "social sustainability"

Showing result 1 - 5 of 1948 essays containing the words social sustainability.

 1. 1. ESG rating, a booster of stock performance during the Covid-19 pandemic in Sweden?

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Lovis Björkil; Malvina Martinsson; [2021-02-26]
  Keywords : ESG; Sustainability; Stock Return; Panel Data; OMXSPI;

  Abstract : The purpose of this study is to analyze if ESG rating of sustainability have an influence on the stock return of Swedish firms during the Covid-19 pandemic. The aim is to contribute to the research field by conducting a study on the Swedish market, where sustainability aspects are known to be of great influence. READ MORE

 2. 2. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 3. 3. Our transition - a cross-sectional comparison of sustainability transition initiatives in Denmark

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Jonas Boye Konggaard; [2021]
  Keywords : Sustainability science; transition initiatives; transformative capacity; Assessment framework; impact evaluation; Social Sciences;

  Abstract : Sustainability transition initiatives are crucial in tackling global sustainability challenges but evaluations of their impacts are to a large extent lacking. This is a problem as it leads to uncertainty of their actual contributions which is a hindrance for public and political support. READ MORE

 4. 4. Be better than nationalism: overcoming economic inequality for international solidarity. Using social movement theory to deconstruct the cultural ideology of the Alternative for Germany

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Lisa Neidl; [2021]
  Keywords : Economic Inequality; International Solidarity; Social Movement Theory; Sustainability Science; Alternative for Germany AfD ; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : This thesis advocates for the evaluation of current sociopolitical conflicts through the lens of social movement theory, as a decisive path to deconstruct the premises of the German right-wing party Alternative for Germany (Alternative für Deutschland, AfD). The party is conceptualized as an institutionalized social movement, which is insufficiently answering public material grievances caused by economic inequality with the cultural response of nationalistic solidarity. READ MORE

 5. 5. Effekter av ätbara perenner som inslag i den småskaliga grönsaksproduktionen : en intervjustudie i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Hanna Jalilvand Forslund; Vera Celia Öster; [2021]
  Keywords : småskalig odling; ätbara perenner; social hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; ekologisk hållbarhet;

  Abstract : I det här arbetet undersöks hur en introduktion av perenna grödor kan påverka den småskaliga grönsaksproduktionens sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet, med avstamp i att många småskaliga odlare har svårt att få företaget att gå runt. I denna studie har kvalitativ information samlats in genom fem intervjuer med småskaliga odlare som integrerat ätbara perenner i form av bär, frukt, grönsaker och nötter i sina odlingar, detta för att få en bild av hur det ser ut inifrån företagen. READ MORE